13. STROJARSKI IZAZOV 2019

Novosti

Dana 21. svibnja 2019. (utorak) s početkom u 16.30 sati u učionici 101, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2, održati će se ZNANSTVENI FORUM s predavanjem na temu:

 

Funkcijska struktura i morfološka matrica kao osnova za razvoj modularnih i varijantnih proizvoda“

 

Predavač: Mirko Pastović, mag.ing.univ.spec.

Dana 3. svibnja 2019. godine donijeta je Odluka o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih / umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (PDF).

Nastupno predavanje dr. sc. Vedrana Novoselca, poslijedoktoranda održat će se u utorak, 23. travnja 2019. u 10.00 sati u učionici G10 na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Ivana Gundulića 20A.
Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom "Utjecaj parametara MAG-CMT procesa navarivanja na kvalitetu navarene Ni-legure", pristupnika Dejana Marića, asistenta, predviđa se utorak, 23. travnja 2019. godine u 9.00 sati u Vijećnici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu

| Vrijeme | Telefonski imenik | Izjava o ograničenju odgovornosti | GDPR

08:52:10, 20.05.2019.

Prijedlozi webmaster@sfsb.hr, pritužbe abuse@sfsb.hr, opće informacije info@sfsb.hr

©SFSB, 2009.