Projekti

Šifra Naziv Voditelj
Međunarodni projekti
HUN2 Advanced cutting and cooling techniques in metal cutting and abrasive processes Prof.dr.sc. Antun Stoić i Prof.dr.sc. András Szabó

Bilateralni projekt s Kecskemét College, Faculty of Mechanical Engineering and Automation (GAMF) posvećen je suvremenim tehnikama obrade i hlađenja u obradi odvajanjem čestica. Vrijeme trajanja projekta je 24 mjeseca, s početkom provedbe 1. kolovoza 2007.
AUS1 An influence of surface treatment processes on the fatigue behaviour under multiaxial loading (1.1.2008.-31.12.2009.) Prof.dr.sc. Dražan Kozak i dr.sc. Jürgen Fröschl

Skupa s istraživačima s MU Leoben je cilj projekta istražiti utjecaj dva različita procesa mehaničkog tretiranja površine (duboko valjanje i površinsko sačmarenje) na zamorno ponašanje konstrukcijske komponente izložene višeosnom opterećenju.
SLO7 Design of Flexible Manufacturing Systems Using Evolutionary Programming Prof.dr.sc. Goran Šimunović i Prof.dr. Jože Balič

Oblikovanje fleksibilnih proizvodnih sustava primjenom evolucijskog programiranja - Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt (1.1.2006.-31.12.2007.)
CII-RO-0202-03-1910 Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region Prof.dr.sc. D. Kozak i prof.dr. N. Ungureanu

CEEPUS projekt (koordinator Baia Mara University, Romania) za razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, kao i nastavnika.
CII-RS-0065-04-0910 Intelligent Automation for Competitive Advantage Prof.dr.sc. D. Kozak i mr.sc. Bojan Lalić

CEEPUS projekt (koordinator Faculty of Technical Science in Novi Sad, Serbia) ima za cilj razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog, doktorskog studija, kao i nastavnika.
HUN1 New approach to design of welded components based on benefits of present heterogeneity in the weld joint Prof.dr.sc. Dražan Kozak i Prof.Dr. László Tóth

Novi pristup projektiranju zavarenih konstrukcija temeljen na prednostima prisutne heterogenosti materijala u zavaru. Suradnici na hrvatsko-mađarskom projektu: prof.dr.sc. Zdenko Tonković (FSB Zagreb) i prof.dr.sc. Marko Čanađija (TF Rijeka).
SLO6 PDM System in Small and Medium Production Series with Included Ecology Prof.dr.sc. Milan Kljajin i Prof.dr. Jože Duhovnik

Sustav PDM u proizvodnji male i srednje serije s uključenom ekologijom okoliša - Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt (1.1.2006.-31.12.2007.)
CII-BG-0203-03-0910 Unconventional and hybrid unconventional processes and production technologies - Integration of the study and research in the universities of Eastern and Central Europe Prof.dr.sc. A. Stoić i prof.dr. A. Makedonski

CEEPUS projekt (koordinator Technical University of Sofia, Bulgaria) za razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, kao i nastavnika.
HR-SRB1
Procjena integriteta i energetske učinkovitosti konstrukcija u ekploataciji
Prof.dr.sc. Dražan Kozak i Prof.dr. Aleksandar Sedmak
CII-PL-0033-06-1011 Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study Prof.dr.sc. Dražan Kozak i Prof.dr. Stanisław Legutko
CEEPUS projekt (koordinator Technical University of Poznan, Poland) za razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, kao i nastavnika.
SLO8 Ekološka opravdanost primjene suvremenih postupaka obrade rezanjem Prof.dr.sc. Antun Stoić i Prof.dr. Janez Kopač
MNE1 Poboljšanje pouzdanosti u izradi i eksploataciji zavarenih konstrukcija i proizvoda Prof.dr.sc. Ivan Samardžić i prof.dr.sc. Darko Bajić

 

Znanstveni projekti

152-1201910-1909 Analiza i procjena loma konstrukcija iz anizotropnih materijala Prof.dr.sc. Dražan Kozak

Cilj projekta je izrada kompendijuma rješenja za granična opterećenja konstrukcija izvedenih od heterogenih i anizotropnih materijala. Rezultati bi se aplicirali i u biomedicini za procjenu graničnog tlaka napuhivanja krvne žile tijekom zahvata angioplast
152-1201787-1478 CAD/CAM tehnika za modernu izradbu alata za lim od visokočvrstih čelika u 4D Prof.dr.sc. Branko Grizelj

CAD/CAM tehnike za modernu izradbu alata kod savijanja i duboko vučenje visokočvrstih čelika, čija je vlačna čvrstoća 1000 MPa, odvijale bi se fazama. Razvoj procesa i alata analizirao bi se paralelno s teorijskog i eksperimentalnog stajališta.
152-0691668-1729 Istraživanje kontrole i upravljanja procesom izgaranja kod motora SUI Prof.dr.sc. Emil Hnatko

Cilj projekta je postići optimirani rad motora SUI za sve režime rada, opterećenja i brojeve okretaja motora (u cjelokupnom radnom polju motora), razvoj i primjena senzora i softverskih programa na motorima SUI, ušteda goriva kod motora, očuvanje okoliša
152-1521473-1474 Napredni postupci izravne izradbe polimernih proizvoda Prof.dr.sc. Pero Raos

Istraživanja će biti usredotočena na proučavanje dvije tehnologije brze izradbe prototipova i maloserijskih proizvoda (trodimenzijsko tiskanje-3DP i hibridni postupak trodimenzijskog tiskanja i stereolitografije-OBJET), mikroinjekcijsko prešanje kompaktni
152-1201760-2202 Numeričko modeliranje konvekcijsko difuznih procesa s promjenom faza Doc.dr.sc. Marija Živić

Cilj projekta je razviti efikasan numerički model za simuliranje procesa s promjenom faza u binarnim fluidima uz prisutnost prirodne konvekcije.Svrha istraživanja je povećanje stupnja spoznaja o detaljima procesa s promjene faza u binarnim mješavinama s m
152-1521473-1475 Povećanje učinkovitosti i kvalitete odljevaka - hrvatske perspektive Prof.dr.sc. Ivan Budić

Povećanje učinkovitosti ljevaonica moglo bi se postići istraživanjem utjecajnih parametara na kvalitetu odljevaka i razvojem matrice defektabilnosti u ljevaoničkoj proizvodnji. Ona bi između ostalog obuhvaćala brzu izradu modela i utjecajne parametre na k
152-1521781-2235 Razvoj ERP sustava za digitalno poduzeće Doc.dr.sc. Tomislav Šarić

Razviti ERP sustav za različite proizvodnje i primijeniti u laboratorijima Centra za razvoj novih i informatičkih tehnologija (CIRPT) na Strojarskom fakultetu.
152-0000000-3309 Suvremene tehnike obrade rezanjem u proizvodnji prihvatljivoj okolišu Doc.dr.sc. Antun Stoić

Primjenom suvremenih tehnika obrade rezanjem,moguće je ostvariti različite vidove ušteda u proizvodnom procesu. Međutim,nepripremljeno i bezuvjetno usvajanje novih tehnologija može ponekad biti i problematično i sa lošim posljedicama na ljude i na okoliš.
152-1521473-1476 Suvremene tehnologije spajanja lakih strojarskih konstrukcija Prof.dr.sc. Ivan Samardžić

U okviru projekta bi se istraživali ekonomski i tehnološki aspekti primjene suvremenih tehnologija nerastavljivog spajanja (suvremene tehnike zavarivanja i lijepljenja metalnih materijala i polimera, te spajanje materijala tehnikom hladne deformacije).
152-1201833-1471 Utjecaj duplex postupka na strukturu čelika i inženjerstvo površina Prof.dr.sc. Dragomir Krumes

Cilj je utvrditi utjecaj termodifuzijskih postupaka kod dijelova proizvoda, konstrukcija i alata; definirati utjecaj faznih transformacija na promjenu dimenzija, te utjecaj duplex postupka na tribološka svojstva konstrukcijskih i čelika povišene čvrstoće.
152-1521473-3111 Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje Prof.dr.sc. Milan Kljajin

Cilj projekta je istražiti sve značajke konstrukcije proizvoda za cjelovitu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje te njihovu interakciju. U tu svrhu analizirat će se konceptno i detaljno konstruiranje za proizvodnju.
Tehnologijski projekti

TP-03-0152-03
Brtvljenje cijevnih navojnih spojeva gradskih plinovoda
Prof.dr.sc. Pero Raos

Istraživanjem provedenim od strane distributora plina HEP PLIN d.o.o. Osijek, utvrđen je neprihvatljivo velik udio neispravnih navojnih spojeva kroz koje dolazi do propuštanja plina iz instalacije. Udio neispravnih, klasično zabrtvljenih spojeva, u nekim dijelovima distribucijskog sustava veći je od 11%. Prethodnom analizom potvrđen je odlučujući utjecaj metode brtvljenja na pouzdanost ostvarivanja sigurnog i nepropusnog spoja. Obzirom da propuštanje plina predstavlja ne samo izravni gospodarski gubitak, već značajni sigurnosni problem, osnovna svrha istraživanja jest utvrđivanje mogućnosti primjene i karakteristika brtvljenja cijevnih navojnih spojeva gradskih plinovoda primjenom suvremenih anaerobno očvršćujućih polimernih brtvenih smjesa, te procjena gospodarskih efekata.U tom cilju bit će provedeno eksperimentalno istraživanje karakteristika brtvljenja primjenom anaerobnih brtvenih smjesa sa stajališta pouzdanosti brtvljenja (nepropusnosti) i praktične rastavljivosti spoja, te eksperimentalno utvrđivanje utjecaja različitih komercijalnih brtvenih smjesa, materijala izrade navojnog spoja i temperature na svojstva brtvljenja. Bit će razvijen i simulacijski model procjene izravnih godišnjih gubitaka plina uslijed neispravno brtvljenih spojeva.
TP-05-0152-05 Prototip ultralake teleskopske dizalice Prof.dr.sc. Dragomir Krumes

Izrada vrlo lagane, lako prenosive teleskopske dizalice, modularne konstrukcije i visoke nosivosti, prilagođene za rad u specijalnim uvjetima, radnog prostora vertikalno 15-30 m i horizontalno 10–15 m.
Informatički projekti
02002-202 Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija prof.dr.sc. Ivan Samardžić

Obuhvaća različite primjere koji se odnose na tehnologičnost pojedinih detalja na zavarenim konstrukcijama (posudama pod tlakom, mostovima, nosačima, vozilima, ...). Obuhvaća analize konstrukcijskog oblikovanja zavarenih spojeva na konstrukcijama, izbo
2002-086 Informacijski Sustav Predviđanja Rada Opreme - ISPRO Prof.dr.sc. Niko Majdandžić

Razviti programski sustav koji, koristeći neuronske mreže i vlastite pakete programa, na osnovi rezultata mjerenja i neuronskih mreža koje “uče” na rezultatima mjerenja, dinamičkim planiranjima određuje slijedeći ciklus kontrole i mjerenja, te procjenjuje
2002-88 SUPP - Sustav planiranja pojedinačne proizvodnje prof.dr.sc. Niko Majdandžić

Nasuprot mnogobrojnim rješenjima za planiranje u serijskoj i maloserijskoj proizvodnji kao i kompletnim programskim sustavima za upravljanje proizvodnjom temeljenim na MRP, MRP II i JIT metodama, za pojedinačnu proizvodnju primjeri rješenja za upravljanje
Projekti suradnje s gospodarstvom
P44 AISP - Automatizirani informacijski sustavi proizvodnih poduzeća maloserijske i pojedinačne proizvodnje prof.dr.sc. Niko Majdandžić

Automatizirani informacijski sustav (AISP) razvijen je za poduzeća metalne, elektro i drvne industrije za različite proizvodne kapacitete: od univerzalnih kapaciteta i ručnih radnih mjesta do fleksibilnih tehnoloških sustava, kao i za različite proizvode.
P89 Mehaničko-metalografska analiza svojstava materijala prof.dr.sc. Dragomir Krumes

Projekt obuhvaća mehaničko-metalografsku analizu svojstava materijala za ĐĐ Specijalna vozila Slavonski Brod.
P94 Numeričko istraživanje elasto-plastičnog ponašanja prestrujnih cijevi komora - pregrijač pare prof.dr.sc. Dražan Kozak, Josip Sertić, dipl.ing.

Projekt obuhvaća izradu tehničkog izvješća, koje bi sadržavalo rezultate numeričkog istraživanja elasto-plastičnog ponašanja prestrujnih cijevi pregrijač-komora pregrijača, pomoću metode konačnih elemenata.
P90 Određivanje nosivosti dvoplaštnog spremnika za naftu 60 m3 prof.dr.sc. Dražan Kozak,prof.dr.sc.Ivan Samardžić

Projektni zadatak obuhvaća izradu tehničkog izvješća, koje sadrži procjenu nosivosti ukopane posude za naftu volumena 60 m3 s dvije komore (30 m3+30 m3) prema danoj tehničkoj dokumentaciji, pri čemu je jedna komora opterećena ispitnim pretlakom od 2 bara.
P86 Određivanje nosivosti nosača staklenog panela pomoću metode konačnih elemenata prof.dr.sc. Dražan Kozak,doc.dr.sc. Željko Ivandić

Tehnički izvještaj o nosivosti nosača staklenog panela izvedenog prema tehničkoj dokumentaciji izrađen je za naručitelja TUV Croatia d.o.o. Slavonski Brod. Izvještaj sadrži analizu naprezanja, deformacija i faktora sigurnosti.
P91 Tehničko tehnološka analiza i davanje mišljenja Ante Pranić, dipl.ing., prof.dr.sc. Ivan Samardžić

Projekt sadrži tehničko-tehnološku analizu i davanje mišljenja za potrebe HGK.
P81 Tehničko-tehnološka dokumentacija adaptacije za berbu suncokreta prof.dr.sc. Dražan Kozak,doc.dr.sc. Željko Ivandić

Projekt tehničko-tehnološke dokumentacije adaptacije za berbu suncokreta AS 5, 4 m ; 6, 3 m i 7, 2 m za Same Deutz-Fahr Žetelice d.o.o. Županja, 2007.
Arhiva projekata
0152002 Pouzdanost proizvoda Prof. dr. sc. Pero Raos

0152011 Analiza tehnologičnosti proizvoda Prof.dr.sc. Ivan Samardžić

.
0152012 Simulacija procesa i CAD/CAM metoda za poboljšanje točnosti savijanja Prof.dr.sc. Branko Grizelj

0152014 Ekspertni sustav izrade tehnologije pojedinačne proizvodnje Prof.dr.sc. Niko Majdandžić

0152015 Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda Prof. dr. sc. Milan Kljajin

Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda, cjelovite ekološke bilance, ekodizajn, ekološko oblikovanje proizvoda, okoliš, strategija ekodizajna, sustavni razvoj proizvoda.
0152016 Kinetika strukturnih pretvorbi čelika i inžinjerstvo površina Prof.dr.sc. Dragomir Krumes

0152017 Primjena matrice defektabilnosti u ljevaoničkoj proizvodnji Prof.dr.sc. Ivan Budić

0152018 Procjena izdržljivosti kontrukcija s motrišta mehanike loma Prof.dr.sc. Franjo Matejiček


Impressum

Poveznice