Katedra za opće predmete i zajedničke sadržaje

  • Miljković, Zvonko dr.sc. docent, profesor visoke škole Predsjednik katedre lokacija
  • Pavić, Zlatko dr. sc. Izvanredni profesor lokacija
  • Rosandić, Željka prof. Viši predavač lokacija
  • Novoselac, Vedran dr. sc. poslijedoktorand lokacija

Impressum

Poveznice