Tajništvo

 

  • Tajništvo fakulteta

   • Mirjana Senić - rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi, tajnica Fakulteta
  • Ured za pravne, kadrovske, stručne, opće i administrativne poslove

   • Nada Karadža Soldo - voditelj Ureda za kadrovske, opće i administrativne poslove
   • Gordana Malenica - voditelj Ureda za znanstveni rad i suradnju s gospodarstvom
   • Marija Mandurić - tajnica Ureda Dekana
   • Katica Lovrenčić - stručni referent za opće i administrativne poslove
   • Janja Pitlović - stručni referent za opće i administrativne poslove
   • Marica Poljak - administrativni referent
  • Ured za studente

   • Marija Đuršić - voditelj Ureda za studente
   • Dragica Alar - voditelj Ureda za preddiplomske i diplomske studije i cjeloživotno obrazovanje
   • Maja Tolić - stručni referent za studente
   • Martina Baltić, stručni referent za studente
  • Ured za financijsko-računovodstvene poslove

  • Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

   • Stjepan Lončar - , dipl.oec., voditelj Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
  • Ured tehničkih poslova i zaštite na radu

   • Petar Putnik - voditelj Ureda tehničkih poslova i zaštite na radu
   • Tomica Midenjak - domar
   • Katica Belajić - čistačica
   • Štefica Jakić - čistačica
   • Marija Karadža - čistačica
   • Željka Margetić - čistačica
   • Jadranka Mutavdžija- čistačica
   • Angela Šaravanja - čistačica
   • Ankica Tipurić - čistačica

Impressum

Poveznice