Zavod za industrijsko inženjerstvo

Katedra za održavanje i računalnu potporu proizvodnje

Dr. sc. Tomislav Galeta

izvanredni profesor

E-mail: tgaleta@sfsb.hr

Telefon: 035493439

Ured: G102

Detaljnije na: Tomislav Galeta - Croatia | LinkedIn

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galeta, redovne konzultacije petak, 12:30 - 14:30, ured G102. Dodatne uz prethodni dogovor prema kalendaru dostupnosti.

Lokacija ureda:

Objavljeni radovi: Hrvatska znanstvena bibliografija - Tomislav Galeta - Lista radova

Radno iskustvo:

Srpanj 2013. do sada, izvanredni profesor, Strojarski fakultet, Slavonski Brod. Izabran 8. 7. 2013.
Glavne aktivnosti i odgovornosti: Nastava na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju iz kolegija: Računalni programi; Digitalna poduzeća; Računalni programi u strojarstvu; Izgradnja informacijskih sustava; Upravljanje projektom; Metode analize poslovnog sustava; Brza izrada prototipa; CAD/CAM sustavi; Brza izrada modela; Nove informatičke tehnologije; Brza izrada proizvoda; Računalom podržano konstruiranje i izrada; Projektiranje informacijskih sustava; Fleksibilni proizvodni sustavi; Brza izradba prototipa i proizvoda
Koordinator fakulteta u partnerskom EU IPA IIIC projektu "Promicanje razvoja poduzetništva zasnovanog na inovacijama, znanju i novim tehnologijama u Brodsko posavskoj županiji - TEHNOLOŠKI PARK / BISC Nova Gradiška".
Voditelj više radnih skupina fakulteta za prijave projekata EU fondova.
Studeni 2009. do lipanj 2013., Docent, Strojarski fakultet, Slavonski Brod. Izabran 7. 5. 2009.


Studeni 2008. do studeni 2009., direktor razvoja, Artes-Inženjering d. o. o., Slavonski Brod
Glavne aktivnosti i odgovornosti: Vođenje izvedbenog projekta postrojenja za separaciju sirove nafte i plina, Jihar Faza 2, Sirija; Vođenje izrade studije vrijednosti turbina elektrane Ras Abo Aboud, Katar; Istraživanje međunarodnog tržišta; Planiranje ljudskih resursa; Uvođenje novih tehnologija.
Svibanj 1997. do listopad 2008., viši asistent – znanstveni novak, Strojarski fakultet, Slavonski Brod.
Izabran u višeg asistenta 10. veljače 2006.; u asistenta 12. srpnja 2000.; u znanstvenog novaka 1. svibnja 1997.
Glavne aktivnosti i odgovornosti: Nastava iz područja primjene računala, programiranja, računalom podržanog oblikovanja i brze izrade prototipova; Voditelj radionice za brzu izradu prototipova; Voditelj projekata: Otvorena CAD predavanja, Ispis velikog formata; Rad na znanstvenom projektu „Ekspertni sustav izrade tehnologije pojedinačne proizvodnje“; Koordinator fakulteta za softver: Sophos anti-virus i CAD softver.


Listopad 2003. do sada, nastavnik - vanjski suradnik, Odjel za fiziku i Filozofski fakultet, Osijek. Nastava iz predmeta "E-ured" i "Konstruiranje pomoću računala".
Listopad 2002. do 2006. Nastavnik - vanjski suradnik, Učiteljski fakultet, Osijek. Nastava iz predmeta „Rad na Internetu 1“ i „Programski jezik C“.
Travanj 1998. – travanj 2005. Nastavnik - vanjski suradnik, Pentium d. o. o. Vinkovci.
Nastava i ispiti iz računalom podržanog dizajna; Vođenje Autodesk centra za obuku; Komunikacija s tvrtkom Autodesk.
Prosinac 1996. – travanj 1997. Voditelj prodaje, Magma d. d. Distributivni Centar, Osijek
Marketing; Prodaja; Upravljanje distribucijom.
Veljača 1996. – studeni 1996. Pripravnik - sistem inženjer i programer u računskom centru, Belišće d. d., Belišće. Održavanje, razvoj i primjena poslovnog informacijskog sustava.

Obrazovanje i usavršavanje

2001–2005. Sveučilišni doktorski studij: doktor tehničkih znanosti iz znanstvenog polja strojarstva, Strojarski fakultet, Slavonski Brod. Naslov disertacije: „Dijeljenje podataka o proizvodu kroz računalne sustave za upravljanje resursima poduzeća“. Obranjena 18. 11. 2005.
2004. Ovlašteni ATC predavač, Autodesk AutoCAD, Autodesk, Inc.
2003. 5 ECTS bodova, Istraživanja iz područja inženjerskog dizajna, Dansko Tehničko Sveučilište i Svjetsko društvo za dizajn - The Design Society.
1997–2001. Sveučilišni poslijediplomski studij: magistar tehničkih znanosti iz znanstvenog polja strojarstva, Strojarski fakultet, Slavonski Brod. Naslov rada: „Doprinos modelu razmjene podataka između informacijskih i CAD sustava“. Obranjen 11. 5. 2001.
1990–1995. Sveučilišni dodiplomski studij: diplomirani inženjer strojarstva. Proizvodno strojarstvo. Strojarski fakultet, Slavonski Brod. Završen 12. 12. 1995.

Jezici

Materinji jezik: Hrvatski
Drugi jezici: Engleski – samostalan korisnik. Njemački – osnovni korisnik.

Predmeti:

  • Sveučilišni poslijediplomski studij
    • Brza izradba prototipa i proizvoda
    • Računalom podržano konstruiranje i izrada
    • Projektiranje informacijskih sustava
    • Fleksibilni proizvodni sustavi

Obzirom na brojna prethodna iskustva i zanimanja kolega, podsjećam kako redovni studenti mogu zatražiti fakultativno upisati i slušati pojedini predmet koji držim. Također je moguće nakon završetka studija pratiti željeni predmet u sklopu cjeloživotnog obrazovanja kroz otvorena predavanja. U oba slučaja, molim javiti se barem nekoliko tjedana prije početak nastave radi organizacije. Na raspolaganju sam za sva dodatna pitanja i prijedloge. T. Galeta


Impressum

Poveznice