Zavod za industrijsko inženjerstvo

 • Katedra za pripremu i upravljanje proizvodnjom

  • Lujić, Roberto dr. sc. Redoviti profesor u trajnom zvanju Predsjednik katedre, sind. povjerenik lokacija
  • Šimunović, Goran dr.sc. Redoviti profesor u trajnom zvanju, Prodekan za međunarodnu suradnju i mobilnost lokacija
  • Zeba, Gordana dr.sc. docent lokacija
  • Čičak, Mirjana mr.sc. Viši stručni suradnik lokacija
  • Kolesarić, Goran dipl. ing. stroj., Viši laborant lokacija
  • Mazurek, Miroslav dipl.ing.elteh.  CARNet sistem inženjer i koordinator lokacija

 • Katedra za održavanje i računalnu potporu proizvodnje

  • Šarić, Tomislav dr.sc. Redoviti profesor u trajnom zvanju, Predstojnik zavoda lokacija
  • Šimunović, Katica dr. sc. Redovita profesorica, Predsjednica katedre, Erasmus koordinatorica lokacija
  • Galeta, Tomislav, dr.sc. izv.prof. lokacija
  • Svalina, Ilija dr.sc.  poslijedoktorand lokacija
  • Havrlišan, Sara mag.ing.mech., Asistentica lokacija

 

Općenito o Zavodu

LaboratorijiImpressum

Poveznice