Zavod za industrijsko inženjerstvo

Katedra za pripremu i upravljanje proizvodnjom

 

Roberto Lujić, dr. sc.

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Predsjednik katedre, sind. povjerenik

E-mail: Roberto.Lujic@sfsb.hr

Osobne web stranice:

 

 

Osobni podaci:

Rođen je u Slavonskom Brodu 1969. godine. Diplomirao je u lipnju 1993. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Magistrirao je 1999. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagreb. U studenom 2002. doktorirao na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Osnovna područja rada kojima se bavi su: planiranje proizvodnje i proizvodnih sustava, terminiranje proizvodnje i proizvodnih sustava, praćenje proizvodnje i proizvodnih sustava, projektiranje i primjena genetičkih algoritama u proizvodnji, implementacija i verifikacija informacijskih sustava za različite tipove proizvodnje te racionalizacije poslovanja i proizvodnje gospodarstvenih subjekata.

Djeluje u okviru Zavoda za industrijsko inženjerstvo. Voditelj Katedre za pripremu i upravljanje proizvodnjom. Na preddiplomskom i diplomskom studiju nositelj je slijedećih kolegija: Primjena računala u pripremi i proizvodnji, Priprema i upravljanje proizvodnjom, Digitalna poduzeća, Menadžment, Izgradnja informacijskih sustava, Primjena umjetne inteligencije, Upravljanje projektima. Nositelj je i sudjeluje u izvođenju nastave na sljedećim kolegijima poslijediplomskog doktorskog i specijalističkog studija: Primjena umjetne inteligencije, ERP sustavi upravljanja poduzećima, Programska inženjerska potpora, Informacijski sustavi proizvodnih poduzeća, Priprema i upravljanje proizvodnjom.

Tijekom svoga rada na Fakultetu radi i na popularizaciji struke kroz razne vrste tečajeva (programeri, operateri i drugi specijalistički tečajevi).

Sudjelovanje na sljedećim projektima izgradnje informacijskih sustava: Integralni upravljački informacijski sustav ISTEP”, "Integralni upravljački informacijski sustav SAMOBORKA”, “Informacijski sustav Održavanja vučnih i vučenih vozila HŽ JO Zagreb- ISOVV", “ Metalografički kombinat-MGK“ Rijeka, “Vulkan“ Rijeka, “Centra“ Sveti Križ Začretje, “Samoborka“ Samobor, “Itas“ Ivanec te kao aktivan član tima na raznim projektima pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologije: 2-08-166 “Istraživanje, razvoj i integracija softvera u CIM sistem”, 152001 “Racionalizacija organizacije i razvoj upravljačko informacijskih sustava proizvodnih poduzeća”, 152014 “Ekspertni sustav izrade tehnologije pojedinačne proizvodnje” i informatički projekt Ministarstva znanosti i tehnologije 0035 “SUPP - Sustav planiranja pojedinačne proizvodnje”, SLO7 „Oblikovanje fleksibilnih proizvodnih sustava primjenom evolucijskog programiranja“ i 152-1521781-2235 Razvoj ERP sustava za digitalno poduzeće”.

Autor i koautor je na više znanstvenih i stručnih članaka na domaćim i međunarodnim skupovima. Jedan od autora dvaju sveučilišnih udžbenika. Uključen u ediciju svjetskih znanstvenika Who’s Who in the World, 2006.

Mentor je više diplomskih radova, jednog magistarskog specijalističkog rada i jednog doktorskog rada.

Recenzent u znanstveno-stručnim časopisima i na konferencijama domaćeg i međunarodnog značaja.

Kao član radnog tima aktivno sudjelovao u izradi i usuglašavanju novog nastavnog programa preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Bolonjskoj deklaraciji.

Posjeduje međunarodne certifikate o znanju engleskog jezika.

Boravio je na usavršavanju u inozemstvu:

  • "Supply Chain Project\", Oxford University; United Kingdom
  • "JICA Third country Training Course - Management Consulting Training Course", Budapest, Hungary.

 


Impressum

Poveznice