Zavod za proizvodno strojarstvo

Katedra za lijevanje i deformiranje

 

Branko Grizelj, Prof. dr.sc.

Profesor emeritus,

Redoviti profesor u tr.zvanju

E-mail: Branko.Grizelj@sfsb.hr

 

 

 

 

Osobni podaci:

Professor emeritus prof. dr. sc. Branko Grizelj, redoviti profesor u trajnom zvanju:
Dr. Branko Grizelj rođen je u Grgincu, Bjelovara, 07. listopada 1942. Diplomirao je na Sveučilištu u Sarajevu (Strojarstvo) 1965 godine. Magistrirao je na Sveučilištu u Zagrebu 1982. Doktorat iz strojarstva je obranio na Sveučilištu u Zagrebu 1995. Završio je tečajeve njemačkog jezika u Slavonskom Brodu. Dr. Grizelj je završio tečaj njemačkog jezika "Berlitz Schule" Düseldorf (3 mjeseca 1977. i 3 mjeseca 1979). Oženjen je Mirom djevojačko Rajbl. Supruga je Mira umrla 2004. Udovac je. Sin je Dejan oženjen Vilmom Jurić Šolto i imaju sinove Roka Gašpara i Bornu Rafaela.

Dr.sc. Branko Grizelj je radio u tvornici Đuro Đaković i to na mjestu konstruktora u konstrukcijskom birou od 1966 – 1973. Rukovoditelj je istog odjela u vremenu od 01. kolovoza 1973. do 15. svibnja 1985. godine. Na radnom mjestu direktora pripreme proizvodnje i proizvodnje tvrtke RO Proizvodnja industrijskih postrojenja i nuklearne opreme Đuro Đaković je od 15. svibnja 1985. do 23. svibnja 1989. godine, poslije čega radi kao predstavnik GmbH "Đuro Đaković" u Oberhausenu u Njemačkoj (1989.-1990.). Od 1. 10. 1990. do danas radi na Strojarskom fakultetu u Slav. Brodu. Honorarno predaje od 2006. na Veleučilištu u Slavonskom Brodu i od 2007. na Veleučilištu u Varaždinu.

Nastavnu je djelatnost počeo 1969. godine u dopunskom radnom odnosu u Srednjoj školi Sveučilišta Đuro Salaj u Slavonskom Brodu, i to na predmetima Mehanička tehnologija i Elementi strojeva. Tamo je radio do 1979. Od 1979. do 1990. radio je u dopunskom radnom odnosu kao honorarni asistent na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Od 1990 – 1995. godine predaje na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu kao predavač, od 1996. do 1999. kao docent, od 2000. godine kao izvanredni profesor a od 19. svibnja 2003. kao redoviti profesor. Od 29. rujna 2006. kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Od 17. 12. 2013 professor emeritus. U periodu 22.9.1997. do 22.03.1998. dobio je DAAD stipendiju u kojem periodu je predavao kao gostujući profesor na Veleučilištu Bremen Njemačka.

Dr.sc. Grizelj je bio prodekan za nastavu na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu od 1995. – 1997. Od 1997. – 1999. prodekan je za znanost. Od 2001. - 2004. godine prodekan je za nastavu na istom fakultetu. Od 2005. do danas predsjednik je katedre za lijevanje i oblikovanje metala deformiranjem. Dr sc. Grizelj je član Matičnog odbora za područje tehničke znanosti-polje strojarstvo, brodogradnja, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike od 2009-2013 godine. Dr.sc. Grizelj je vodio poslijediplomski studij proizvodnog strojarstva na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Član je izvršnog odbora HUPS. Bio je član Uredničkog vijeća Glasnika Osječkog Sveučilišta.Bio je predsjednik Hrvatske udruge alatničara podružnica Slavonski Brod.

Dr.sc. Grizelj je autor knjiga "Oblikovanje metala deformiranjem 2002." , "Alati i naprave 2004.","Strojevi za oblikovanje metala deformiranjem 2007." i "Rezni alati noževi glodala 2007.", "Oblikovanje lima deformiranjem 2009.", "Volumensko oblikovanje deformiranjem 2012.", 13 radova objavljenih u časopisima zastupljeno je u SCI, 5 radova objavljeno je u Key Engineering Materials , jedan rada objavljenog u slovenskom časopisu (zastupljen u SCI) četiri rada zastupljena su u CC. Oko je 130 njegovih članaka objavljeno u zbornicima radova s državnih i međunarodnih skupova. Dr.sc. Grizelj je aktivno sudjelovao na više od 80 simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu, od toga dva su pozvana predavanja. Bio je nosilac projekta Simulacija procesa i CAD/CAM metoda za poboljšanje točnosti savijanja. Nosilac je projekta CAD/CAM tehnika za modernu izradbu alata za lim od visokočvrstih čelika u 4D /2006. do 2012./. Bio je uključen na više hrvatskih projekata.

Neki značajni projekti, koje je vodio dok je radio u proizvodnji:

 • Konstrukcija alata i naprava za Tvornicu aluminija Titograd
 • Konstrukcija alata i naprava za metaluršku opremu
 • Konstrukcija alata i naprava za Steamblok kotlove
 • Konstrukcija alata i naprava za TE Plomin
 • Konstrukcija alata i naprava za tvornice cementa
 • Konstrukcija alata i naprava za tvornice šećera
 • Konstrukcija alata i naprava za nuklearne elektrane
 • Konstrukcija alata i naprava za petrokemijska postrojenja
 • Konstrukcija alata i naprava za tenk.

 

Znanstveno istraživačka djelatnost dr.sc. Branka Grizelj odvija se unutar znanstvenog područja Tehničke znanosti, polje Strojarstvo, grana Strojarske tehnologije i obradni sustavi, ogranak Oblikovanje metala deformiranjem. Ostvareni znanstveni rad pristupnika i s tim u vezi objavljeni radovi, bili su uvijek povezani s znanstvenim temama, ili dijelovima operativnih programa, odnosno zadacima s područja oblikovanja metala deformiranjem, koji su bili a i sada su financirani od strane SIZ-a za znanstveni rad SRH odnosno Ministarstva znanosti i tehnologije, danas Ministarstva za znanost, obrazovanje i šport. Njegovi se znanstveni interesi uglavnom odnose na proizvodne tehnologije i obradne sustave u strojarstvu.

Znanstvena društva

 • Član je hrvatskog društva za mehaniku.
 • Član je društva KOREMA (Hrvatsko društvo za komunikaciju, računovodstvo, elektroniku, mjerenje i automatizaciju).
 • Član je međunarodnog društva za mjerenje IMEKO.
 • Član je međunarodnog društva za automatsku kontrolu IMEKO.
 • Član je hrvatskog društva za proizvodno strojarstvo.
 • Član Međunarodne federacije za automatsko upravljanje i FAC.
 • Član je međunarodne konferencije CIM.


Znanstvene nagrade i priznanja

 • Novčana nagrada SOUR TOPI Đuro Đaković za tehnička dostignuća.
 • Priznanje prigodom 50 godina postojanja i rada tvornice Đuro Đaković.
 • Priznanje hrvatskog sindikata 1978.
 • Zlatna medalja s likom Đure Đakovića za uspješan rad RS Stručnih službi SOUR TOPI Đuro Đaković 1979. god.
 • Zlatna značka Đuro Đaković za osobni doprinos u izvršavanju zadatka u toku aktivnosti za osnivanje RO Specijalna vozila Đuro Đaković 1985. god.
 • Jubilarno priznanje od hrvatskog društva za proizvodno strojarstvo 1999.
 • Srebrna medalja "Vukovar", 2000 od HUPS-a.
 • Medalja CIM 2001.
 • Srebrna medalja "Faust Vrančić 2002" od HUPS-a.
 • Zlatna medalja CIM 2005.
 • Nagrada za životno dijelo 2006. od HUPS-a.

Gostujući profesor:

 • Od 22. lipnja 1997. do 22. ožujka 1998. dobio je DAAD stipendiju u kojem periodu predavao je kao gostujući profesor na Veleučilištu Bremen Njemačka.
 • 1991. godine tjedan dana na Veleučilištu u Bremanu.
 • 1995. godine tjedan dana na Veleučilištu u Bremanu.
 • 1996. godine tjedan dana na Veleučilištu u Bremanu.
 • 1998. godine tjedan dana na Veleučilištu u Bremanu.
 • 1999. godine tjedan dana na Veleučilištu u Bremanu.
 • 2000. godine tjedan dana na Veleučilištu u Bremanu.
 • 2001. godine tjedan dana na Veleučilištu u Bremanu.

Član je Družba "Braća Hrvatskog Zmaja".
Uključen je u evidenciju 50000 svjetskih znanstvenika "Who´s who" za 2006. godinu.


Impressum

Poveznice