O OVOM "ON LINE" UDŽBENIKU

   

KAKO SE KORISTITI OVIM ELEKTRONIČKIM UDŽBENIKOM?

     

  1.

UVODNI POJMOVI

       
  2.

PODJELA I METODE TEHNIČKE MEHANIKE

       
  3.

REDUKCIJA SKUPA SILA

     

STATIČKI MOMENT SILE I SPREG SILA

     

REDUKCIJA PROSTORNOG SKUPA SILA

     
      REDUKCIJA RAVNINSKOG (KOMPLANARNOG) SKUPA SILA
     
      RASTAVLJANJE SILE NA DVIJE KOMPONENTE
     

RASTAVLJANJE SILE NA TRI KOMPONENTE

       
  4.

OSLOBAĐANJE KRUTOG TIJELA

       
  5.

UVJETI RAVNOTEŽE TIJELA

      SUSTAV SILA U PROSTORU
     
      RAVNOTEŽA RAVNINSKOG (KOMPLANARNOG) SUSTAVA SILA
     
       
  6.

UVJETI RAVNOTEŽE TIJELA KADA DJELUJE TRENJE

      TRENJE U DODIRU KRUTIH TIJELA
     
      TRENJE UŽETA
     
      TRENJE ROTIRAJUĆIH TIJELA I TRENJE KOTRLJANJA
       
  7.

RAVNOTEŽA RAVNIH REŠETKASTIH NOSAČA

     
       
  8.

RAVNI PUNI NOSAČI

      DEFINICIJE, POJAM: UNUTRAŠNJA SILA
      MEĐUOVISNOSTI UNUTRAŠNJIH SILA
     
      SLOŽENI ILI GERBEROVI NOSAČI
     
      ZAKRIVLJENI, OKVIRNI I TROZGLOBNI NOSAČI
     
       
  9.

PROSTORNI NOSAČI

     
       
  10.

GEOMETRIJSKE ZNAČAJKE TIJELA I PLOHA

      TEŽIŠTE I PAPPUS-GULDINOVA PRAVILA
     
      GEOMETRIJSKI MOMENTI TROMOSTI (INERCIJE) RAVNE POVRŠINE
      - definicije
      - sastavljeni presjeci
      - glavni momenti
     
       
  11.

LANČANICE

      PARABOLIČNA LANČANICA
      OBIČNA LANČANICA
     
       
  12.

PROGRAM "WEBSTATIKA" (o programu)

      POKRENI PROGRAM
       
   

LITERATURA

 
 
nazad na naslovnicu
nazad na tražilicu pojmova
nazad na popis pitanja