Studentski projekt

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA
-digitalni udžbenik-
 

SADRŽAJ 


1.

Uvod     

  

   1.1 Definicija tehnologičnosti. Razlika između tehnologije i tehnologičnosti
   1.2  Kako se iskazuje tehnologičnost? Pristupi analizi tehnologičnosti.
   1.3  Utjecaji na tehnologičnost u raznim fazama nastajanja i eksploatacije proizvoda.
   1.4  Ovisnost tehnologičnosti o proizvodnim mogućnostima i o vremenu 

  

2.

Analiza    tehnologičnosti sa stajališta:

      
   2.1 Izbora postupka zavarivanja
   2.2 Izbora i tolerancija žlijeba za zavarivanje
   2.3 Glavnih troškova zavarivanja
   2.4 Korištenja postojeće i nabavljanja nove opreme i naprava za zavarivanje

    

                             

3.

Mogućnosti smanjenja mase zavarene konstrukcije:

            

      
   3.1 Lake konstrukcije
   3.2 Korištenje čelika povišene čvrstoće      
   3.3 Izbor tolerancija žlijeba za zavarivanje

     

                                4.

Analiza tehnologičnosti sa stajališta konstrukcijskog oblikovanja                

      
   4.1 Oblikovanje zavarenih konstrukcija
   4.2  Značajniji principi konstrukcijskog oblikovanja detalja
   4.3 Uštede ostvarene kroz smanjenje zavarivanja (automatski i poluautomatski postupci)
   4.4 Tehnologičnost zavarivanja praškom punjenim žicama

      

5.

Primjeri analiza tehnologičnosti  zavarenih konstrukcija

(Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti, verifikacija postupka zavarivanja – Procedure Qualification     Record, specifikacija postupka zavarivanja – Welding procedure Specification)

 

   5.1  Posude pod tlakom
   5.2  Komponente građevinskih strojeva
   5.3  Komponente tračničkih vozila
   5.4  Komponente mostova u zavarenoj izvedbi
   5.5  Mogući načini i uzroci otkaza zavarenih konstrukcija

       

 

6.

Neki objavljeni znanstveno - stručni radovi iz područja tehnologičnosti

 

               Popis radova
Provjera znanja: (Excel file!)

Povratak na početnu stranicu.