Korisnici informatičkih resursa na SFSB

Poštovane kolege studenti.

Sva komunikacija studenata i djelatnika Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu ima se odvijati putem elektroničkih identiteta dodijeljenih od strane ustanove (e-identitet i e-pošta s domenom sfsb.hr) prema odluci Dekana.

Studentima će elektronički identitet biti automatski dodijeljen pri upisu ili se može kreirati na posebni zahtjev studenta. Detaljnije o elektroničkom identitetu na doljnjim poveznicama.

Napomena: Promjenom studija: preddiplomski, razlikovni, diplomski, poslijediplomski, mijenjaju se i korisnički podaci studenta pa je nužno podići nove podatke na studentskoj referadi.

AAI@EduHr - elektronički identitet

Obrazac AAI za studente - zahtjev za ažuriranja: otvaranje i produžetak korisničkog računa za studente

Obrazac AAI za ostale - zahtjev za ažuriranja: otvaranje i produžetak korisničkog računa za ostale korisnike

Napomena: Svaki student smije i može imati samo jednu oznaku elektroničkog identiteta.

Zahtjevi za administraciju korisničkih računa se predaju u uredu sistem inženjera - ured G2 u zgradi 2 fakulteta u Gundulićevoj.
Predaja zahtjeva ponedjeljkom i utorkom od 08 - 13h, a preuzimanje korisničkih podataka četvrtkom i petkom od 08 - 13h.

Upute i korisne poveznice:

 

NOVO! - Za eduroam bežičnu mrežu - Eduroam installer (Fakultetska bežična mreža i bežična mreža u Domu)

Eduroam Installer - najjednostavniji način za preuzimanje i instalaciju eduroam postavki.

Softver

Djelatnici fakulteta imaju pravo na korisštenje MS softvera prema ugovoru između MZOS i MS Hrvatska.

Popis dostupnog MS softvera - MZOS

Na osnovu partnerskog odnosa MS Hrvatska i SFSB kroz projekt Microsoft Imagine (prije DreamSpark) Premium, studenti i djelatnici imaju mogućnost korištenja najsuvremenijeg MS softvera. Trajanje trenutnog ugovora je do 20. studenog 2021. Za prijavu potreban valjan elektronički identitet AAI.

Popis i dohvat softvera:

Prijava SFSB korisnika na Microsoft Azure Tools for Teaching (prije Imagine i  DreamSpark)

Sustav Office 365

Djelatnici i studenti imaju pravo na korisnički račun u sustavu Office 365. Za razliku od drugih fakulteta, koji su s korištenjem ovog sustava krenuli poslije SFSB te zbog drugih tehničkih razloga, na našu instancu Officea 365 prijava se vrši posebnim korisničkim računima, a ne elektroničkim identitetom.

Za dobivanje računa u sustavu Office 365 potrebno je poslati poruku elektroničke pošte sa zahtjevom za otvaranje korisničkog računa na adresu administratora sustava mmazurek@sfsb.hr.

Autodesk proizvodi

Prijaviti se preko stranice:

https://www.autodesk.com/education/free-software/all

te ostvariti pristup na sve Autodeskove proizvode besplatno.

 

Posebne usluge za CARNet korisnike

mojOblak

Srce je pokrenulo novi sustav za udaljeno pohranjivanje podataka - MojOblak. Sustav se temelji na softveru ownCloud i zamijenio je uslugu GSS.

Osim pohrane podataka, sustav omogućuje i razmjenu podataka među korisnicima, javni pristup dijeljenim podacima te nekoliko korisnih aplikacija poput kalendara, galerije slika ili kolaborativnog uređivanja dokumenata. Sustavu možete pristupiti na adresi: http://mojoblak.srce.hr.

Autentikacija korisnika izvedena je uporabom identiteta u sustavu AAI@EduHr.

 

Filesender

http://filesender.srce.hr

FileSender je web usluga koja korisnicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavno i sigurno slanje proizvoljno velikih datoteka. Usluga je zasnovana na projektu FileSender. Korisnici pristupaju usluzi uporabom svog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Korisnici koji se nalaze izvan federacije AAI@EduHr mogu uslugu koristiti preuzimanjem vaučera poslanog od strane autenticiranog korisnika.

Navedena usluga pruža se za razmjenu velikih datoteka koje obuhvaćaju podatke prikupljene u istraživačkim projektima, koje integriraju multimedijalne sadržaje kao i u drugim slučajevima kada slanje datoteka nije moguće ili prikladno korištenjem uobičajenih alata za slanje podataka kao što je elektronička pošta.

S obzirom da usluga poslane datoteke smješta privremeno, odnosno briše ih nakon određenog vremena, usluga nije namijenjena za razmjenu datoteka koje trebaju biti trajno dostupne.

Trenutna ograničenja pri korištenju usluge su:

  • veličina pojedine datoteke koju korisnik može poslati je 10 GB
  • pohrana pojedine datoteke vremenski je ograničena na najviše 5 dana
  • poruku o dostupnosti datoteke moguće je poslati na najviše 10 primatelja

Svi ostali uvjeti prihvatljivog korištenja usluge FileSender regulirani su pravilnikom.


Impressum

Poveznice