11.03.2019.

Ugovor o poslovnoj suradnji između Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Prvog plinarskog društva – distribucija plina d.o.o.


Kategorija: Općenito
Objavio: Korisnik Administrator

U petak, 8.03.2019. godine, u Vukovaru je potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji između Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Prvog plinarskog društva – distribucija plina d.o.o. Ugovor ima za cilj učvrstiti veze između Strojarskog fakulteta i Prvog plinarskog društva i potaknuti suradnju na svim razinama studija strojarstva: preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom, a sve u skladu sa Strategijom razvitka Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu povezujući znanost i gospodarstvo.


Impressum

Poveznice