Zavod za industrijsko inženjerstvo

 • Katedra za pripremu i upravljanje proizvodnjom

  • Lujić, Roberto dr. sc. Redoviti profesor u trajnom zvanju, Zamjenik predstojnika zavoda - Predsjednik katedre, sindikalni povjerenik lokacija
  • Šimunović, Goran dr. sc. Redoviti profesor u trajnom zvanju, Prodekan za međunarodnu suradnju i mobilnost lokacija
  • Zeba, Gordana dr. sc. Docent lokacija
  • Čičak, Mirjana mr. sc. Viši stručni suradnik lokacija
  • Kolesarić, Goran dipl. ing. stroj. Viši laborant lokacija
  • Mazurek, Miroslav mag. ing. elteh. CARNet sistem inženjer i koordinator lokacija

 • Katedra za održavanje i računalnu potporu proizvodnje

  • Šarić, Tomislav dr. sc. Redoviti profesor u trajnom zvanju, Predstojnik zavoda lokacija
  • Šimunović, Katica dr. sc. Redovita profesorica, Predsjednica katedre, Erasmus koordinatorica lokacija
  • Galeta, Tomislav, dr. sc. Izvanredni profesor lokacija
  • Svalina, Ilija; dr. sc. Docent lokacija
  • Havrlišan, Sara dr. sc. Poslijedoktorandica lokacija

 

Općenito o Zavodu

Laboratoriji



Impressum

Poveznice