Zavod za proizvodno strojarstvo

Katedra za zavarivanje i površinsku zaštitu

 

Ivan Samardžić, Prof. dr. sc.

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Dekan

E-mail: Ivan.Samardzic@sfsb.hr

Osobne web stranice:

 

 

Osobni podaci:

IVAN SAMARDŽIĆ rođen je 6. rujna 1963. god. u Gornjoj Ljupljanici, u Republici Bosni i Hercegovini, a od 1970. god. živi u Slavonskom Brodu kao državljanin Republike Hrvatske.

Osnovnu školu i srednju školu završio je u Slavonskom Brodu.

Studij strojarstva VII/1 stupnja pohađao je od 1983. do 1987. god.. Diplomirao je 1987. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Završio je 1988. god. tromjesečnu specijalističku izobrazbu za inženjera specijalistu za zavarivanje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a 1998. godine specijalističu izobrazbu za Europskog inženjera zavarivanja (European Welding Engineer) prema zahtjevima Europske zavarivačke federacije. Od 1994. godine sudjeluje na spomenutom programu obrazovanja na temama vezanim uz zavarljivost i kontrolu parametara zavarivanja.

Postdiplomski studij VII/2 stupnja pohađao je od 1988. do 1990. god.. Magistrirao je 1991. god. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u znanstvenom području strojarstvo.

Tema magistarskog rada bila je: "Analiza nastanka pukotina na posudama pod tlakom izrađenim iz sitnozrnatih čelika povišene čvrstoće".

Doktorirao je 1996. god. na Tehničkom fakultetu u Rijeci u znanstvenom području strojarstvo. Tema doktorske radnje bila je “Doprinos pouzdanosti zavarenih spojeva”.

Od 1987. do 1990. bio je zaposlen u Tvornici vozila i opreme - “Đuro Đaković", Slavonski Brod, kao tehnolog zavarivanja i kontrole kvalitete.

1988. godine izabran je za vanjskog suradnika u nastavi za područje Strojarske tehnologije i obradni sistemi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, a od 1990. god. prelazi u stalni radni odnos na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, na Katedru za tehnologije. Predstojnik je Katedre za tehnologije od 2001. godine, a od 2004. godine je u znanstveno-nastavnom statusu red. profesora.

Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, u okviru sveučilišne dodiplomske nastave održavao je vježbe i predavanja iz kolegija Tehnologija II - dio zavarivanje, Zavarivanje I i Zavarivanje II. Sudjeluje u izvođenju dijela nastave iz kolegija: Kontrola kvalitete, Osiguranje kvalitete, Tehnologičnost proizvoda i Projektiranje tehnologija. Koordinator je voditelj stručne prakse na stručnom studiju strojarstva (VI/1 nastavni stupanj) na dodiplomskom studiju. Sudjelovao je u vođenju brojnih seminarskih radova, diplomskih praktikuma i diplomskih radova studenata na usmjerenju proizvodnog strojarstva.

Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, sudjeluje i u izvođenju poslijediplomske nastave.

Sudjelovao je u interdisciplinarnoj grupi stručnjaka koji su razvili prvi domaći “On-line” monitor za praćenje, registraciju i obradu glavnih parametara zavarivanja.

Aktivan je član Društva za zavarivanje Hrvatske i Društva za zavarivanje - Slavonski Brod.

Više puta u stručne svrhe ispred tvornice "Đuro Đaković" i SF Slav. Brod boravio u inozemstvu (Njemačka, Austrija, Slovačka, USA, Italija).

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. Oženjen je i otac je troje djece.


Impressum

Poveznice