ZPS Laboratoriji

Obzirom na kompleksnost područja kojeg obuhvaća, u okviru Zavoda za proizvodno strojarstvo djeluje i šest laboratorija u kojima se provode nastavne, znanstvene i istraživačke djelatnosti, te usluge suradnje s privredom:

 • Laboratorij za ljevarstvo 
 • Laboratorij za obradu odvajanjem čestica
 • Laboratorij za preradbu polimera
 • Laboratorij za zaštitu materijala
 • Laboratorij za zavarivanje
 • Laboratorij za oblikovanje metala deformiranjem, alate i naprave

Laboratorij za ljevarstvo

Laboratorij prvenstveno ima ulogu da studentima približi ljevarsku proizvodnju u sklopu izvođenja nastave i edukacije na preddiplomskom i diplomskom studiju u sklopu predmeta koje pokriva tehnologija lijevanja. U laboratoriju je moguće provesti i određena ispitivanja za izradu znanstvenih i stručnih radova kao i izradu diplomskih i seminarskih radova. Od važnije opreme laboratorij ima uređaj za mjerenje rekondenzacijske čvrstoće DISA PNZ, uređaj za mjerenje zaostalih naprezanja HBM MTS3000, te razne uređaje za ispitivanje svojstava kalupnih mješavina. Laboratorij može pružiti i određene usluge kroz ispitivanje pijeska za izradu kalupa i mjerenja zaostalih naprezanja u odljevcima. U sklopu laboratorija nalazi se i računalo sa softverskim paketom Solid Cast pomoću kojeg je moguće pratiti simulaciju procesa skrućivanja i na taj način i prije početka proizvodnje ukloniti neke uzroke nastajanja grešaka na odljevcima.


   
Uređaj DISA PNZ   Uređaj HBM MTS3000  

Uređaji za ispitivanje svojstava
pijeska za izradu kalupa

 

Laboratorij za obradu odvajanjem čestica

Laboratorij je smješten na površini od oko 30 m2. Primarna zadaća laboratorija jest izvođenje nastave, uključujući izradbu seminarskih (preddiplomskih) i diplomskih radova, te provođenje znanstveno-istraživačkog rada, uključujući izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija. Najvažnije istraživačke aktivnosti koje se mogu provoditi u Laboratoriju su: uvođenje novih tehnoloških procesa i reznih alata u proizvodnju, unapređenje procesa obrade odvajanjem u pogledu zaštite ljudi i okoliša, nadzor i upravljanje upotrebe reznih alata do više razine iskorištenja reznih mogućnosti, analiza ciklusa odvajanja čestica, nadzor i optimiranje tehnoloških parametara obrade i dinamička mjerenja sila rezanja, buke i ubrzanja u procesu obrade odvajanjem čestica. Najvažnija oprema Laboratorija obuhvaća univerzalnu tokarilicu TNP 160 A, tračnu pilu, stroj za elektroerozijsku obradu, opremu za prikupljanje tehnoloških parametara, uređaj za mjerenje istrošenja rezne oštrice alata, uređaj za upravljanje pogonskog elektromotora na strojevima, uređaj za simulaciju oštrenja rezne oštrice alata, te raznu drugu mjernu opremu i alate.

 

 
Univerzalna tokarilica TNP 160 A   Tračna pila

 

Laboratorij za preradbu polimera

Laboratorij za preradbu polimera predstavlja osnovu za aktivnosti izvođenja nastave, provedbe znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, te suradnje sa gospodarstvom u području preradbe polimera i suvremenih postupaka spajanja lijepljenjem. Laboratorij je površine oko 30 m².  Glavna oprema laboratorija se sastoji od:

 • najsuvremenije mikroprocesorski upravljane hidraulične ubrizgavalice za injekcijsko prešanje BOY XS sile zatvaranja 100 kN i kapaciteta ubrizgavanja 6 g,
 • uređaja za temperiranje Regloplas 90S,
 • sušilice za polimerni granulat Moretto X DRY AIR temperature sušenja do 180 °C
 • kidalice za ispitivanje rasteznih i savojnih svojstava polimernih materijala Shimadzu AGS-X 10 kN
 • Precizna vaga RADWAG PS 600.R2

U okviru Laboratorija moguće je provesti određivanje (identifikaciju) polimernih materijala, simuliranje reoloških zbivanja u kalupnoj šupljini pri injekcijskom prešanju, konstruiranje i proračun polimernih proizvoda, kalupa i alata primjenom analitički i numeričkih metoda, posebice ispitivanje i proračun lijepljenih spojeva.

 

 

 

 

Laboratorij za zaštitu materijala

Laboratorij se bavi istraživanjima problema korozije i zaštite konstrukcijskih materijala od korozijskih oštećenja. Brojne su mogućnosti ispitivanja koje Laboratorij nudi, a neke od njih su: korozijska ispitivanja u umjetnim atmosferama, ispitivanja konstrukcijskih materijala i zaštitnih sustava u slanoj i vlažnoj komori, ispitivanje svojstava zaštitnih prevlaka, određivanje debljine, prionjivosti i ostalih svojstava svih vrsta zaštita, ispitivanje korozijske postojanosti konstrukcijskih materijala i zavarenih spojeva (ispitivanja otpornosti na rupičastu koroziju, ispitivanja otpornosti na interkristalnu koroziju, ispitivanje otpornosti na koroziju uz naprezanje i dr.), projektiranje i kontrola zaštite od korozije premazima itd.

 

 
Korozijska ispitivanja u umjetnim atmosferama   Ispitivanje svojstava zaštitnih prevlaka

 

Laboratorij za zavarivanje

Laboratorij obuhvaća opremu za osnovne elektrolučne postupke zavarivanja i zavarivanju srodne postupke (rezanje plinskim plamenom i plazmom, lemljenje i naštrcavanje materijala), koja se koristi i u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata, kao i za potrebe suradnje sa tvrtkama iz prakse. Opremu laboratorija sačinjava: poluautomatski uređaj za MAG/MIG i TIG elektrolučno zavarivanje impulsnim strujama TPS 2700, AC/DC uređaj za zavarivanje REL i TIG postupkom zavarivanja impulsnim strujama MagicWave 2000, DC uređaj za REL i TIG zavarivanje impulsnim TT 1600, DC MAG/MIG konvencionalni uređaj za zavarivanje, AC/DC konvencionalni REL i TIG uređaj za zavarivanje, vlastito razvijeni sustav za izravno (on-line) mjerenje, registriranje i obradu glavnih parametara elektrolučnih postupaka zavarivanja, uređaj za točkasto elektrootporno zavarivanje, uređaj za automatsko vođenje FTV 4 sa sustavom za daljinsko upravljanje FCU-4-RC, uređaj za rezanje zračnom plazmom Hypertherm Powermax1250, Castolin Rotec 80 uređaj za naštrcavanje materijala toplim i hladnim postupkom, implant uređaj za ispitivanje zavarljivosti čelika, uređaj za elektrolučno zavarivanje svornjaka te industrijskog 6 osnog robota za MAG/MIG zavarivanje s robotsko upravljanim pozicionerom itd.

 

 
Uređaj za automatsko vođenje glave za zavarivanje FTV 4   Motoman robot za elektrolučno zavarivanje s pozicionerom

 

Laboratorij za oblikovanje metala deformiranjem, alate i naprave

Laboratorij je smješten na površini od približno 20 m2 pruža mogućnosti eksperimentalnog ispitivanja naprezanja plastičnog tečenja, mjerenja rada deformacije i provlačenja, projektiranja alata za štancanje, savijanje, duboko vučenje i kovanje, te projektiranja reznih alata i naprava. Oprema koja se nalazi u sklopu Laboratorija obuhvaća: ekscentar prešu, gravitacioni bat, kidalicu, te razne alate za štancanje, savijanje, duboko vučenje, kovanje i drugo. Na raspolaganju su i softverski paketi MSC.MARC, ANSYS, AutoCAD, Autodesk Inventor, za simulaciju oblikovanja metala deformiranjem, koji se koriste i u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata, kao i za potrebe suradnje s tvrtkama iz prakse. Simulacije se koriste kod proračuna parametara oblikovanja metala deformiranjem, kod konstruiranja i optimiranja alata za obradu metala deformiranjem.

 

 
Ispitivanje oblikovljivosti materijala savijanjem   Alati, naprave i ispitna epruveta za određivanje krivulje plastičnog tečenja

Impressum

Poveznice