Zavod za strojarske konstrukcije

Katedra za mehaniku i čvrstoću

 English info

   

dr. sc. Darko Damjanović, doc.

 

Docent

E-mail: darko.damjanovic@sfsb.hr

Znanstvena bibliografija: CROSBI

Google Znalac profil

Telefon: +385 (0)35 493 427

 
      Konzultacije: ponedjeljkom od 10 do 12  


Osobni podaci:

Rođen 26. veljače 1987. godine u Vinkovcima, gdje je završio Tehničku školu Ruđera Boškovića, smjer: strojarski tehničar. Nakon završetka srednje škole upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu 2005. godine. Za vrijeme studiranja nagrađen je Dekanovom nagradom Strojarskog fakulteta te Rektorovom nagradom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Završni rad na sveučilišnom preddiplomskom studiju strojarstva pod naslovom: "Analiza naprezanja cilindričnog spremnika s promjenljivom geometrijom podnice" izradio je i obranio pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Dražana Kozaka. Po završetku sveučilišnog preddiplomskog studija, iste godine upisuje sveučilišni diplomski studij, smjer: konstruiranje i razvoj proizvoda. Diplomski rad na sveučilišnom diplomskom studiju pod naslovom: „Dizajn automobila kao novog konceptualnog rješenja, CFD analiza aerodinamike“ izradio je i obranio pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Dražana Kozaka. Temeljem odluke Uprave tvrtke "Đuro Đaković Holding d.d." proglašen je najboljim diplomantom sveučilišnog studija, te je u sklopu svečane promocije Strojarskog fakulteta nagrađen od iste tvrtke. U prosincu 2010. godine upisuje sveučilišni poslijediplomski studij, smjer: konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda. Doktorsku disertaciju na sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju pod naslovom: "Određivanje lomnog ponašanja prstenastog ispitnog uzorka s aksijalnom pukotinom pod utjecajem zaostalih naprezanja" izradio je pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Dražana Kozaka te je 13.06.2016. godine stekao akademski stupanj dr.sc. U znanstveno - nastavno zvanje docenta izabran je 2019. godine na Zavodu za strojarske konstrukcije. Na istom Zavodu, pri Katedri za mehaniku i čvrstoću aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija: Mehanika I, Mehanika II, Čvrstoća, Čvrstoća 2Numeričko modeliranje i simulacije, Metoda konačnih elemenata, Tlačna oprema i cjevovodi, Mehanika loma, Eksperimentalna mehanika.

Autor je i koautor više znanstveno - stručnih radova objavljenih u časopisima i zbornicima radova te aktivno sudjeluje na znanstvenim projektima i projektima suradnje s gospodarstvom.

2013. godine u okviru CEEPUS programa boravio je u Ostravi, Republika Češka.

03. listopada 2012. godine prisustvovao je seminaru “SIMULIA 2012  FEA seminar” u Mokricama, Slovenija.

04. – 15. lipnja 2012. godine pohađao je seminar pod naslovom „CFM & CFSI a short course in Rome“ u gradu Rimu, Italija. Seminar je obuhvaćao teme iz računalne mehanike fluida te numeričkog modeliranja interakcije fluida i solida.

07. – 11. studenog 2011. godine na poziv tvrtke ANSYS Inc. posjetio je ANSYS podružnicu u gradu Sheffield, Velika Britanija.

2011. godine u okviru CEEPUS programa boravio je u Ostravi, Republika Češka.

24. – 31. srpnja 2010. godine kao jedan od deset najboljih studenata Republike Hrvatske, te kao jedini predstavnik Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru stipendije tvrtke Huawei prisustvovao je „Huawei Summer Camp 2010“ u Kini: Hong Kong, Shenzhen, Shanghai.

Član je Hrvatskog društva za mehaniku.
Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu.
Oženjen je i otac dvoje djece. 


Impressum

Poveznice