Zavod za strojarske konstrukcije

Katedra za mehaniku i čvrstoću

 

Dorian Turk, mag. ing. mech. 

Asistent

E-mail: Dorian.Turk@sfsb.hr

Konzultacije: četvrtkom 10 do 12 h

 

 

 

Osobni podaci:

Rođen u Osijeku 15. travnja 1996. godine gdje i završava Strojarsku tehničku školu Osijek, smjer Računalni tehničar za strojarstvo. Nakon završetka srednje škole upisuje preddiplomski studij strojarstva na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 2014. godine. Završni rad pod nazivom „Termodinamička optimizacija Sabatheovog ciklusa“ obranio je pod vodstvom mentorice prof.dr.sc Marije Živić, nakon čega upisuje diplomski studij, smjer Konstruiranje i razvoj proizvoda. Diplomirao je 2019. godine pod vodstvom mentora izv.prof.dr.sc. Peje Konjatića na temu "Proračun i oblikovanje dodatka za daljinsko upravljanje kosilice".

Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na radnom mjestu asistenta pri Katedri za mehaniku i čvrstoću, Zavoda za strojarske konstrukcije. Ubrzo upisuje poslijediplomski sveučilišni studij strojarstva za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti na smjeru Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda.

Govori, čita i piše engleski jezik.


Impressum

Poveznice