Zavod za strojarske konstrukcije

Katedra za mehaniku i čvrstoću

 

dr. sc. Ivan Gelo, mag. ing. mech. 

Poslijedoktorand

E-mail: Ivan.Gelo@sfsb.hr

Konzultacije: ponedjeljkom od 9 do 11 sati

 

Osobni podaci:

Rođen 11. lipnja 1987. godine u Osijeku, gdje je završio Strojarsku tehničku školu Osijek, smjer Računalni tehničar u strojarstvu. Po završetku srednje škole, 2006. godine upisuje preddiplomski studij proizvodnog strojarstva na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Završni rad je obranio na području hidrauličkih i pneumatskih sustava, pod vodstvom mentora prof.dr.sc Milana Kljajina, nakon čega upisuje diplomski studij, smjer Konstruiranje i razvoj proizvoda. Diplomirao je 2011. godine, također pod vodstvom prof.dr.sc Milana Kljajina, na temu "Konstrukcijski razvoj motornog zmaja". Za vrijeme studija dobiva dekanovu nagradu i nagradu za najboljeg diplomanta Zavoda za strojarske konstrukcije u akad. 2010./2011. godini.

Po završetku diplomskog studija, zapošljava se na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu kao znanstveni novak na projektu 152-1201910-1909 (voditelj: prof.dr.sc. Dražan Kozak), i upisuje poslijediplomski doktorski studij Strojarskog fakulteta, modul Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda. Doktorirao je 23. travnja 2018.  na temu "Usporedna analiza lomno-mehaničkih svojstava legure Ti-6Al-7Nb proizvedene vučenjem i selektivnim laserskim taljenjem" pod mentorstvom prof. dr. sc. Dražana Kozaka.

Prisustvovao je trodnevnom seminaru, „Measurement of mechanical quantities and application of strain gages“, iz područja tenzometrije, u organizaciji tvrtke TRCpro d.o.o. iz Petrovaradina.

U sklopu obuke na softverima tvrtke AVL List GmbH, proveo je 5 tjedana u AVL-AST d.o.o. Zagreb, gdje je sudjelovao na testiranju softvera EXCITE Power Unit.

Kao asistent, izvodi nastavu na kolegijima Mehanika 1, Mehanika 2, Čvrstoća, Čvrstoća 2 i Numeričko modeliranje i simulacija. Sudjeluje u izvođenju stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom.


Impressum

Poveznice