Zavod za strojarske konstrukcije

Katedra za elemente strojeva i konstruiranjue

 

dr. sc. Ivan Grgić 

Poslijedoktorand

E-mail: Ivan.Grgic@sfsb.hr

Konzultacije: ponedjeljkom od 9 do 11 h

 

Osobni podaci:

Rođen 14. prosinca 1985.godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju tehničku školu završava u Slavonskom Brodu te 2005. godine upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Diplomirao 2010. godine s temom pod nazivom "Numerički model prijenosa topline kondukcijom i konvekcijom u ložištu spalionice smeća" pod mentorstvom prof.dr.sc. Marije Živić, kao jedan od deset najuspješnijih studenata svoje generacije. Od rujna 2010. godine radi u Strojarskoj tehničkoj školi Osijek kao nastavnik strojarske grupe predmeta. Poslijediplomski doktorski studij, smjer "Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda", upisuje 2011. godine. 2012. godine tehnički je voditelj projekta pod nazivom "Manufactured and Designed for Europe" u suradnji sa školama iz Španjolske, Njemačke, Islanda, Poljske i Rumunjske.Od studenog 2015. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za elemente strojeva i konstruiranje Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, te sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Tehničko crtanje i računalna grafika, Elementi konstrukcija I, Elementi konstrukcija II, Optimiranje konstrukcija, Ekološki dizajn, Modeli vrednovanja konstrukcija. Doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj, izrada i primjena tehničkog sustava za ispitivanje biomehaničkih značajki tetve mišića gracilisa i kvadricepsa pod mentorstvom prof.dr.sc. Željka Ivandića i komentorstvom izv.prof.dr.sc. Mirka Karakašića obranio je 28.2.2020. godine. Upisan je u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju pod brojem 350420.

 


Impressum

Poveznice