Zavod zastrojarske konstrukcije

Katedra za elemente strojeva i konstruiranje

 

 

Mirko Karakašić, dr.sc.

Izvanredni profesor

E-mail: Mirko.Karakasic@sfsb.hr

Osobne web stranice:

Konzultacije: ponedjeljkom od 9 do 11 h

 

Osobni podaci:

Karakašić Mirko, rođen je 1980. u Novoj Gradiški. Osnovnu školu završio je u Adžamovcima i Opću gimnaziju u Novoj Gradiški. 1999. godine upisuje se na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu gdje 2004. godine diplomira na Zavodu za strojarske konstrukcije s temom pod nazivom "Konstrukcijske i mehaničke značajke vijka". Mentor diplomskog rada bio je prof. dr. sc. Franjo Matejiček. Za vrijeme studija nagrađen je nagradom za najboljeg studenta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju mu je dodijelio Lions club - Slavonski Brod, te dekanovom i rektorovom nagradom za uspješno studiranje.

Od rujna 2004. zaposlen je kao znanstveni novak na Katedri za elemente strojeva i konstruiranje Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na projektu "Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda", 0152015, voditelj projekta: prof.dr.sc. Milan Kljajin. Radi na znanstvenim projektima: "Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje", 152-1521473-3111, voditelj prof.dr.sc. Milan Kljajin. Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt (SLO-6): "Sustav PDM u proizvodnom sustavu male i srednje serije s uključenom ekologijom i zaštitom okoliša", voditelj s hrvatske strane prof.dr.sc. Milan Kljajin. Hrvatsko-austrijski bilateralni projekt: "Utjecaj procesa tretiranja površine na zamorno ponašanje višeosno opterećenih konstrukcija", voditelj s hrvatske strane: prof.dr.sc. Dražan Kozak.

Sudjeluje na slijedećim projektima za gospodarstvo: "Projekt tehničko-tehnološke dokumentacije adaptacije za berbu suncokreta AS 5,4 m; 6,3 m i 7,2 m za Same Deutz-Fahr Žetelice d.o.o. Županja", voditelji: prof.dr.sc. Dražan Kozak i doc.dr.sc. Željko Ivandić. "Određivanje nosivosti nosača staklenog panela pomoću metode konačnih elemenata", voditelji: prof.dr.sc. Dražan Kozak i doc.dr.sc. Željko Ivandić. "Utvrđivanje uzroka pojave pukotina na lijevcima spremnika UACNS vagona", voditelj: prof.dr.sc. Franjo Matejiček.

Doktorski rad pod nazivom “Model povezivanja funkcija proizvoda, parametara i njihovih intervala vrijednosti kod razvoja proizvoda, primjenom matrice funkcije i funkcionalnosti” obranio je 12. ožujka 2010. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Milan Kljajin (voditelj rada), prof.dr.sc. Jožef Duhovnik, prof.dr.sc. Ivan Samardžić, prof.dr.sc. Milan Opalić i prof.dr.sc. Franjo Matejiček. 22. ožujka 2010. godine . izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta.

U razdoblju od 2004. – 2011. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na sljedećim kolegijima:

-     Sveučilišni preddiplomski studij za prvostupnike: Tehničko crtanje i računalna grafika, Elementi konstrukcija I, Elementi konstrukcija II

-     Sveučilišni dodiplomski studij: Tehničko crtanje i računalna grafika, Elementi konstrukcija I, Elementi konstrukcija II,

-     Stručni studij za prvostupnike: Tehničko crtanje i računalna grafika, Elementi konstrukcija, Teorija konstruiranja

-     Stručni dodiplomski studij: Tehničko crtanje i računalna grafika, Elementi konstrukcija, Teorija konstruiranja

Koautor i autor je više znanstveno-stručnih radova objavljenih u časopisima i zbornicima radova s znanstveno-stručnih skupova na hrvatskom i engleskom jeziku.

U sklopu projekta "Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda" i hrvatsko-slovenskog bilateralnog projekta (SLO-06): "Sustav PDM u proizvodnom sustavu male i srednje serije s uključenom ekologijom i zaštitom okoliša" boravio na stručnom usavršavanju na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani pri LECAD laboratoriju u trajanju od mjesec dana.

Od 01.09.2008. do 30.11.2008. s nastavkom boravka od 26.01.2009. do 30.06.2009. boravio na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani pri LECAD laboratoriju na znanstvenom i strukovnom usavršavanju kao stipendist Ministarstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije u okviru međunarodnog bilateralnog programa.

Upisan je u Upisniku znanstvenih radnika pod brojem 263684 i u znanstvenom je zvanju znanstvenog savjetnika. U siječnju 2012. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.


Impressum

Poveznice