Zavod zastrojarske konstrukcije

Katedra za mehaniku i čvrstoću

 Marko Katinić, dr. sc.

Docent

E-mail: Marko.Katinic@sfsb.hr

Konzultacije:

 

Osobni podaci:

Rođen je 25. studenog 1966. u Slavonskom Brodu. Nakon završene osnovne škole uspješno je završio matematičko-informatičku školu u Centru za usmjereno obrazovanje u Slavonskom Brodu. Fakultet proizvodnog strojarstva završio je 1990. na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Doktorski rad pod nazivom „Numerička analiza interakcije dviju usporednih rubnih pukotina u uvjetima puzanja“ izradio je pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Dražana Kozaka, a obranio ga je 2014. na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Nakon završetka studija strojarstva dvije godine je radio kao inženjer konstruktor u Rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. Potom je nešto više od 22 godine radio na poslovima glavnoga inženjera za održavanje rotacijskih strojeva u tvornici mineralnih gnojiva Petrokemija d.d. Kutina. Vodio je brojne projekte modernizacije, rekonstrukcije i revitalizacije vitalnih rotacijskih strojeva, te projekte implementiranja novih sustava za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada rotacijskih strojeva. Sljedeće dvije godine radio je kao predavač na stručnom studiju proizvodnog strojarstva Veleučilišta u Slavonskom Brodu. Od 30. svibnja 2017. zaposlen je na radnom mjestu docenta na Zavodu za strojarske konstrukcije, Katedra za mehaniku i čvrstoću, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu.

Stručni ispit za ovlaštenog inženjera projektanta položio je 1998. Od 1998. član je Hrvatske komore inženjera strojarstva, a trenutno je član Upravnog odbora komore i predsjednik je Povjerenstva za stalno stručno usavršavanje. Uspješno je završio nekoliko stručnih usavršavanja iz područja održavanja i vibro-dijagnostike rotacijskih strojeva („Turbocompressor customer training seminar“ Sulzer Zürich Switzerland, „Data acquisition with Adre 3 and introduction to machinery diagnostics course“ Bently Nevada Pijnacker Holland, „Machinery dynamics short course“ Bently Nevada Slovakia).

Autor je i koautor više znanstveno-stručnih radova objavljenih u časopisima i zbornicima radova. Aktivno se koristi engleskim jezikom u govoru i pismu.


Impressum

Poveznice