Zavod za strojarske konstrukcije

Katedra za mehaniku i čvrstoću

 

Pejo Konjatić, dr.sc.

Izvanredni profesor, Predstojnik Zavoda za strojarske konstrukcije

E-mail: Pejo.Konjatic@sfsb.hr

Telefon: +385 (0)35 493424

Lokacija: Ured 407

Konzultacije: ponedjeljkom od 8 do 10 h

English info

 

 Osobni podaci:

Pejo Konjatić, rođen je 19. 04. 1976. u Slavonskom Brodu. Završio je srednju Tehničku školu u Slavonskom Brodu, smjer strojarski tehničar 1995. godine. Diplomirao je 2001. na Strojarskom fakultet u Slavonskom Brodu s temom «Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija», mentor prof.dr.sc. Ivan Samardžić.

 

Od prosinca 2001. godine zaposlen je kao znanstveni novak pri Katedri za strojarske konstrukcije Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na projektu «Procjena izdržljivosti konstrukcija s motrišta mehanike loma», voditelj projekta prof.dr.sc. Franjo Matejiček. Suradnik je na projektu «Analiza i procjena loma konstrukcija iz anizotropnih materijala» voditelja prof.dr.sc. Dražana Kozaka, te na dva međunarodna projekta: «Utjecaj procesa tretiranja površine na zamorno ponašanje višeosno opterećenih konstrukcija», hrvatsko-austrijski znanstveni projekt i «Aplikacija mehanike loma kod revitalizacije energetskih komponenti», hrvatsko-slovenski znanstveni projekt.

 

Autor i koautor je više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i u zbornicima radova sa znanstveno-stručnih skupova na hrvatskom i engleskom jeziku. Osim u istraživačkom radu, aktivno sudjeluje i u izvođenju nastave na Strojarskom fakultetu. Dodatno se obučavao na seminarima iz područja mehanike loma i procjene cjelovitosti konstrukcija: FITNET 2nd Training Seminar, Maribor Slovenija, 2004. te Nonlinear Fracture Mechanics Models, International Centre for Mechanical Sciences (CISM), Udine, Italija, 2008. godine.

 

Doktorski rad s nazivom „Analiza utjecaja geometrije zavara i mehaničkih svojstava materijala u zavaru na lomno ponašanje repariranog zavarenog spoja" obranio je 2010. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. U siječnju 2012. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta „Primjena postupka procjene cjelovitosti na heterogene zavarene spojeve“ financiranog od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Koristi se programima za modeliranje AutoCAD, Mechanical Desktop, SolidWorks i SolidEdge te programima za proračun metodom konačnih elemenata ANSYS i ABAQUS. 


Impressum

Poveznice