Zavod za strojarske konstrukcije

Katedra za mehaniku i čvrstoću

 

Todor Ergić, dr. sc.

Redoviti profesor

Predsjednik katedre

E-mail: Todor.Ergic@sfsb.hr

Osobne web stranice:

Konzultacije: srijedom od 11 do 13 h

 

Osobni podaci:

Rođen je 20. prosinca 1950. u Slavonskom Brodu. Redoviti profesor je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Diplomirao je 1976.g. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od 1976. radi u Institutu za strojarstvo "Đuro Đaković" u Slavonskom Brodu, u Odjelu za konstrukcije i transportne uređaje. Radio je na statičkim i dinamičkim ispitivanjima i proračunima čeličnih konstrukcija.

Magistrirao je 1989., a doktorirao 2002. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Izabran je za asistenta 1989., 1999. izabran je za predavača, 2002. za višeg predavača, 2005. za docenta, 2010. za izvanrednog profesora i 2013. za redovitog profesora.
Dobio je 1973. Prvomajsku nagradu Sveučilišta u Zagrebu za zajednički rad s Franjom Matejičekom.
Objavio je 50 znanstvenih radova u inozemnim i domaćim časopisima, te u zbornicima znanstvenih skupova.
Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Suradnik je na projektu 152-1201910-1909 , "Analiza i procjena loma konstrukcija iz anizotropnih materijala", čiji je glavni istraživač dr.sc. Dražan Kozak, redoviti profesor.


Specijalnost:

  • Mehanika, dinamika strojeva, roboti i mehanizmi

Impressum

Poveznice