Energetski pregledi građevina

Prijava na program izobrazbe

Prijavu za pohađanje Programa izobrazbe potrebno je popuniti te uputiti e-mailom ili fax-om na:

fax. (035) 446-446,

Cijena Programa izobrazbe za energetske preglede: 5.500, 00 kn + PDV

Trajanje Programa: 30 sati

Organizacija Programa: 4 ili 5 dana, uglavnom petak poslijepodne i subota

Impressum

Poveznice