Energetski pregledi građevina

Zašto se prijaviti?

Pravilnikom o energetskim pregledima građevina (NN 5/2011) definirana je provedba energetskog pregleda Zakonom propisane obveze javnog sektora (svi objekti veći od 1.000 m2), velikog potrošača (ako ukupna godišnja potrošnja energije prelazi 10.000 MWh) odnosno potrošača energije koji ima status korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - najmanje jednom u razdoblju od pet godina. Također definirane su obveze za provođenje kontrolnih pregleda sustava grijanja u zgradi za nazivnu snagu 20-100 kW jednom u pet godina odnosno za nazivnu snagu veću od 100 kW jednom u dvije godine, i sustava klimatizacije za nazivnu snagu veću od 12 kW jednom u pet godina.

Energetski pregled mogu provesti isključivo osobe ovlaštene od Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva koje završe program izobrazbe što je definirano Pravilnikom o ovlaštenjima za energetski pregled građevine (NN 5/2011). Pravilnikom su definirani i uvjeti upisa na program izobrazbe.

Dopisom 130-01/12-01/9, 503-30-12-2 Hrvatske komore inženjera strojarstva Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu od 20. veljače 2012. polaznici Programa izobrazbe za osobe koje će vršiti energetske preglede i kontrolne preglede sustava grijanja i sustava klimatizacije dobivaju 30 bodova iz zakonske regulative u stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove u graditeljstvu.

Dopisom 100-01/12-01/11, 500-00-12-2 Hrvatske komore inženjera građevinarstva Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu od 27. veljače 2012. polaznici Programa izobrazbe za osobe koje će vršiti energetske preglede i kontrolne preglede sustava grijanja i sustava klimatizacije dobivaju 30 bodova iz zakonske regulative u stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove u graditeljstvu.

Dopisom 400-05/12-03/1, 504-03-12-2 Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu od  1. ožujka 2012. polaznici Programa izobrazbe za osobe koje će vršiti energetske preglede i kontrolne preglede sustava grijanja i sustava klimatizacije dobivaju 30 bodova iz zakonske regulative u stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove u graditeljstvu.


Impressum

Poveznice