Društvo za Tehniku Zavarivanja Slavonski Brod
Pretraživanje
Novosti
10. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje: Slavonski Brod 2019 STROJARSKE TEHNOLOGIJE U IZRADI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA I PROIZVODA, SBZ 2019
Kontakt Info
an image
Društvo za tehniku zavarivanja
Slavonski Brod, 35 000
Email: dtzsb@sfsb.hr

Tel: (035) 446-118
Fax: (035) 446-446
You are here: Naslovnica » Izvršni odbor DTZ

Izvršni odbor DTZ

 

prof. dr. sc Ivan Samardžić


Ivan.Samardzic@sfsb.hr

IVAN SAMARDŽIĆ rođen je 6. rujna 1963. god. u Gornjoj Ljupljanici, u Republici Bosni i Hercegovini, a od 1970. god. živi u Slavonskom Brodu kao državljanin Republike Hrvatske.
Osnovnu školu i srednju školu završio je u Slavonskom Brodu.
Studij strojarstva VII/1 stupnja pohađao je od 1983. do 1987. god.. Diplomirao je 1987. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Završio je 1988. god. tromjesečnu specijalističku izobrazbu za inženjera specijalistu za zavarivanje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a 1998. godine specijalističku izobrazbu za Europskog inženjera zavarivanja (European Welding Engineer) prema zahtjevima Europske zavarivačke federacije. Od 1994. godine sudjeluje na spomenutom programu obrazovanja na temama vezanim uz zavarljivost i kontrolu parametara zavarivanja.
Postdiplomski studij VII/2 stupnja pohađao je od 1988. do 1990. god.. Magistrirao je 1991. god. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u znanstvenom području strojarstvo.
Tema magistarskog rada bila je: "Analiza nastanka pukotina na posudama pod tlakom izrađenim iz sitnozrnatih čelika povišene čvrstoće".
Doktorirao je 1996. god. na Tehničkom fakultetu u Rijeci u znanstvenom području strojarstvo. Tema doktorske radnje bila je “Doprinos pouzdanosti zavarenih spojeva”.
Od 1987. do 1990. bio je zaposlen u Tvornici vozila i opreme - “Đuro Đaković", Slavonski Brod, kao tehnolog zavarivanja i kontrole kvalitete.
1988. godine izabran je za vanjskog suradnika u nastavi za područje Strojarske tehnologije i obradni sistemi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, a od 1990. god. prelazi u stalni radni odnos na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, na Katedru za tehnologije. Predstojnik je Katedre za tehnologije od 2001. godine, a od 2004. godine je u znanstveno-nastavnom statusu red. profesora.
Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, u okviru sveučilišne dodiplomske nastave održavao je vježbe i predavanja iz kolegija Tehnologija II - dio zavarivanje, Zavarivanje I i Zavarivanje II. Sudjeluje u izvođenju dijela nastave iz kolegija: Kontrola kvalitete, Osiguranje kvalitete, Tehnologičnost proizvoda i Projektiranje tehnologija. Koordinator je i voditelj stručne prakse na stručnom studiju strojarstva (VI/1 nastavni stupanj) na dodiplomskom studiju. Sudjelovao je u vođenju brojnih seminarskih radova, diplomskih praktikuma i diplomskih radova studenata na usmjerenju proizvodnog strojarstva.
Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,a sudjeluje i u izvođenju poslijediplomske nastave.
Sudjelovao je u interdisciplinarnoj grupi stručnjaka koji su razvili prvi domaći “On-line” monitor za praćenje, registraciju i obradu glavnih parametara zavarivanja.
Aktivan je član Društva za zavarivanje Hrvatske i Društva za zavarivanje - Slavonski Brod.

Više puta u stručne svrhe ispred tvornice "Đuro Đaković" i SF Slav. Brod boravio u inozemstvu (Njemačka, Austrija, Slovačka, SAD, Italija).

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. Oženjen je i otac je troje djece

 


dipl. ing. Božo Despotović, IWI/IWE

bozo.despotovic@aee-dd.hr

BOŽO DESPOTOVIĆ rođen je 1952. god. u Klokočeviku. Srednju tehničku školu završio u Slav. Brodu, a strojarstvo je studirao u Slav Brodu i Zagrebu.
Diplomirao je na katedri za zavarene konstrukcije 1978. god kod prof. D. Kunstelja na temu "Tehnologičnost u izradi posuda za postrojenje DINA - KRK".
Po diplomiranju zasniva radni odnos u Đuri Đakoviću, tvornica "Remont i rekonstrukcije" na mjestu tehnologa zavarivanja, a od 1980. god nastavlja s radom u firmi „ ĐĐ - Institut za istraživanje i razvoj „ na razvojnim zadacima za potrebe proizvodnih tvornica ĐĐ.
Od 1982. djeluje i kao asistent kod prof. Z. Lukačevića za predmet „Zavarivanje“ na Strojarskom fakultetu u Slav. Brodu. Od 1985. registrirani je istraživač pri MZ RH na području projektiranja tehnologije zavarivanja a danas je u statusu Stručni suradnik na SF-u Slav. Brod (u sklopu sveučilišta J. J. Štrosmajer iz Osijeka).
1994. god. zapošljava se u ĐĐ, Tvornici energetskih postrojenja jednoj od prvih tvornica koja je kupljena od stranih investitora, najprije AE&E Graz potom Deutche Babcock GmbH , a danas je u sklopu A-Tech iz Beča, te se  naziva ĐĐ TERMOENERGETSKA POSTROJENJA.

Cjeli radni vijek bio je vezan uz zavarivanje, bilo da se radi o edukaciji zavarivača, edukaciji studenata ili projektiranju zavarenih proizvoda.
Bio je voditelj škole zavarivanja , mentor je mnogim studentima pri izradi seminarskih i diplomskih radova i učesnik je većine stručnih skupova iz područja zavarivanja.

Predavač je na stručnim skupovima i seminarima koje po programima EWF provodi HDTZ , Zagreb.

U domaćim i inozemnim časopisima kao i na stručnim savjetovanjima, zajedno sa radnim kolegama i suradnicima, objavio je preko 40 znanstveno-stručnih radova.

Danas je , na nivou A-Tech-a , Beč, čiji su članovi AE&E i ĐĐ TEP, voditelj istraživačko - razvojnog zadatka naziva "Razvoj i primjena novih kotlovskih čelika". Dosadašnja iskustva u obradi kotlovskih čelika kao i rezultati ovog istraživačko razvojnog zadatka  učvrstiti će  ĐĐ TEP na mjesto vodećeg proizvođača kotlovskih postrojenja .

Područje stručnog rada bilo mu je vezano uglavnom uz proizvode tvornice Đuro Đaković od reparatura kućišta rotacione peći za mlin cementa, propisivanja tehnologije mosne dizalice nosivosti  150 tona, izrade i ispitivanja kuglastih spremnika i vagon-cisterni od finozrnatih VČ čelika, izrada serije PQR-ova za postrojenja TUG Kutina, ispitivanje zavarljivosti čelika NIOMOL i NIOVAL,  propisivanje tehnologije zavarivanja pancirnih čelika, zavarljivost čelika otpornih na puzanje, projektiranje kotlovskih postrojenja. itd.

Završio je specijalizaciju za inženjera zavarivanja prema bivšem standardu, 1998. je završio edukaciju za nivo EWE/IWE  a  2008. završio je edukaciju za nivo IWI.

Od strane TUV Academy, Munchen obučen je za  auditora u sklopu serije normi ISO 9000 za nivo QMA, QMB i QMF te auditora za primjenu propisa o Tlačnoj opremi – PED-a.

Član je HDTZ-a  Zagreb  od 1979 god gdje je bio i član Upravnog odbora u dva mandata.
Član je Uređivačkog odbora časpisa „ Zavarivanje“ .
S aktivnošću u  DTZ-a Slav. Brod započeo je praktički s početkom rada u ĐĐ . Bio je predsjednik DTZ-a u tri mandata, zamjenik predsjednika u dva mandata a na istoj funkciji je i danas.
Član je Organizacijskog odbora tradicionalnog  savjetovanja u Slav. Brodu u četiti mandata a dva puta je i predsjednik Organizacijskog odbora.

Strani jezici u komunikaciji su mu ruski i engleski, a služi se i njemačkim.

Nosilac je Zlatne medalje Tehničke kulture RH, Plakete HDTZ-a te drugih  priznanja, uglavnom vezanih za zavarivanje.

Oženjen je, ima dvije kćerke, živi u Slav. Brodu.

 

 

dipl. ing. Josip Pavić, IWE

josip.pavic@kompenzatori.com

JOSIP PAVIĆ je rođen 08.09.1969. u Slavonskom Brodu, gdje i danas živi.
Nakon završene srednje tehničke škole za zvanje elektrotehničar, upisuje se na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, gdje i diplomira 1994. godine na katedri za zavarivanje kod profesora dr. Zvonimira Lukačevića.
Kao stipendist tvrtke, 1995. zasniva radni odnos u Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. gdje radi i danas. U tom periodu pored poslova inženjera za zavarivanje, povremeno je i paralelno radio na poslovima izrade i konstrukcije alata i strojeva (2 godine), rukovoditelja održavanja (3 godine) i rukovoditelja proizvodnje (3 godine).
U organizaciji ĐĐ Holdinga 1996/97. godine završio je Poslovnu školu za menadžere.
Godine 1999. stječe certifikat europskog inženjera zavarivanja – EWE.
Od 2008. godine obnaša funkciju Direktora proizvodnje U ĐĐ Kompenzatori d.o.o. koja objedinjuje odjele proizvodnje, zavarivanja, održavanja i planiranja,
Aktivnosti na ovom poslu su usmjerene na podizanje kvalitete i količine naših proizvoda kroz primjenu novih tehnologija, nabavu nove opreme, smanjenu troškova u pristup kroz preventivno održavanje, te razvoju informatičkog sustava evidencije i planiranja.
Od početka svog radnog staža stalno radi na poslovima zavarivanja, te je aktivan član u Hrvatskom društvu za tehniku zavarivanja (HDTZ) kroz objavljivanje radova u  časopisu Zavarivanje, te uključivanje u programe edukacije osoblja za zavarivanje. Također sudjeluje u radu Društva za tehniku zavarivanja Slavonski Brod čiji je bio predsjednik u jednom mandatu.
Oženjen je i otac je dvoje djece.

 

 

dr.sc. Miroslav Duspara


miroslav.duspara@sfsb.hr

MIROSLAV DUSPARA, rođen 15.12.1984. god. u Slavonskom Brodu. 2004 godine upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu kao sedmi na rang-listi razredbenog postupka zbog čega je ostvario pravo na državnu stipendiju. Godinu dana je obnašao dužnost demonstratora na katedri za zavarivanje. Stručno je osposobljen za rad na poslovima operatera u programu AutoCAD . 3. travnja 2008. diplomirao je temom ''Toplinska obrada zavarenih spojeva u kotlogradnji'', na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Dana 10. studenog 2008. se zapošljava na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Trenutno radi kao asistent pri Zavodu za proizvodno strojarstvo, te aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija: Proizvodni postupci II, Obradni strojevi, Fleksibilni proizvodni sustavi, Obrada odvajanjem čestica, CAD-CAM. Autor je i koautor 30 znanstvenih i stručnih radova na konferencijama i 10 objavljenih radova u časopisima. Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim konferencijama i na međunarodnim i domaćim projektima. U okviru CEEPUS programa od 2009. do 2013. na stručnom usavršavanju od 1-3 mjeseca boravio je u Sofiji (Bugarska), Ostravi (Republika Češka), Prešovu (Slovačka). Pod mentorstvom prof. dr. sc. Antuna Stoića obranio je 22. listopada 2014 na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu doktorski rad pod nazivom: Istraživanje rezljivosti korozijski postojanog čelika AISI 316L mlazom vode. 


dipl ing. Dejan Marić


dejan.maric@sfsb.hr

 

Rođen 08.09.1988. god. u Slavonskom Brodu. Srednju Tehničku školu u Slavonskom Brodu, smjer elektrotehničar, upisao je 2003. godine i završio 2007. godine. 

 

Iste godine po završetku srednje škole upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu gdje u ožujku 2011. završava preddiplomski studij obranom završnog rada pod nazivom: „ Smanjenje zaostalih napetosti kod zavarivanja metodom vibriranja“, mentor Doc.dr.sc. Marko Dunđer.

 

Te iste godine upisao diplomski studij na Strojarskom fakultet u Slavonskom Brodu. Od 20.02.2012. do 13.07.2012. sudjelovao na studijskom boravku u okviru Erasmus programa međunarodne mobilnosti za studente na Strojarskom fakultetu u Mariboru (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija).

 

Po završetku studijskog boravka u okviru Erasmus programa 18.09.2012 završava diplomski studij obranom diplomskog rada pod nazivom: „Smanjenje zaostalih naprezanja i deformacija u zavarenim konstrukcijama“ mentor prof.dr.sc. Ivan Samardžić, EWE. 

 

Po završetku diplomskog studija od 07.01.2013. zaposlen u tvrtki Đuro Đaković Kompenzatori d.o.o. kao projektant konstruktor u odjelu pripreme proizvodnje.

 

Od 11.02.2014 zaposlen na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu kao asistent za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu granu proizvodno strojarstvo.