O OVOM "ON LINE" UDŽBENIKU

Elektronički udžbenik NAUKA O ČVRSTOĆI financiran je djelomično od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u okviru projekta primjene informacijske tehnologije br. 2002-027: “Primijenjena mehanika - Integralni interakcijski sustav za trajno obrazovanje u području primijenjene inženjerske mehanike uz uporabu informacijskih tehnologija" (voditelj prof.dr.sc. F. Matejiček), ili pod skraćenim nazivom: Primijenjena mehanika.
Ovaj je elektronički udžbenik, prije svega, namijenjen studentima tehničkih fakulteta kao priručnik za pripremanje ispita i za vježbe iz predmeta Nauka o čvrstoći (na sveučilišnom dodiplomskom studiju) i Čvrstoća (na stručnom dodiplomskom studiju), koji se izučavaju u osnovnom dijelu studija.
Građa za ovaj udžbenik korištena je iz udžbenika danih u popisu literature, izvornih bilježaka autora za predavanja, zadataka za vježbe na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i prema "Vježbenici ispitnih zadataka" uz korištenje modula računalnog programa "CVRSTOCA" (autor Z.Vnučec).
Za uspješno savladavanje gradiva iz predmeta Nauka o čvrstoći, neophodno je dobro vladati znanjima obuhvaćenih gradivom u predmetu Tehnička mehanika - Statika. Ta su znanja obuhvaćena u 1. dijelu ovog elektroničkog udžbenika, te ih kod poteškoća u savladavanja gradiva iz Nauke o čvrstoći treba ponoviti, odnosno utvrditi. To se posebno odnosi na područja uporabe uvjeta ravnoteže tijela, određivanje unutarnjih sila u presjeku tijela, a osobito na određivanje geometrijskih značajki ravnih presjeka.

Dakle, ovo je pokušaj da se uz pomoć informatičkih tehnologija i Interneta približi studentima ova temeljna građa predmeta Nauka o čvrstoći u sustavnom studiranju na tehničkim fakultetima, a kao nadopune već ustaljenim metodama studiranja.

Bit ćemo zahvalni svima koji nam ukažu na netočnosti, propuste ili nedostatke.

Autor: Prof.dr.sc.Zdravko Vnučec

 

nazad na naslovnicu
nazad na popis pitanja