O PROGRAMU "CVRSTOCA" ZA PC

Program "CVRSTOCA" za PC, uz skripta “Vježbenica ispitnih zadataka podržana programima na osobnom računalu” s dodacima, namijenjen je studentima sveučilišnog i stručnog studija za samostalno vježbanje zadataka iz nastavnih kolegija "Nauka o čvrstoći" i "Čvrstoća" uporabom modula programa. Zadaci u modulima programa priređeni su prema ranijim ispitnim zadacima iz ovih kolegija na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, a slijede gradivo nastavnog programa iz ovih predmeta.
Moduli programa "CVRSTOCA" daju samo numerička rješenja, tj. daju rezultate koji omogućuju studentima provjeru rješenja dobivenih računanjem klasičnim putem kalkulatorom ili grafičkim putem. Za rješavanje zadatka iz željenog programskog modula, dovoljno je mišem kliknuti na pripadajuću ikonu u Windows Explorer - pregledniku, te slijediti upute u otvorenom prozoru.
Ako se želi ispis vrijednosti, treba koristiti neki od programa za obradu slika i naredbom “Capture” prenijeti radni prozor u takav program i zatim ga po želji obraditi kao sliku i printati.
Elastična i mehanička svojstva metalnih tehničkih materijala koja su potrebna kod rješavanja zadataka, dana su u tablici na kraju Vježbenice. Vrijednosti dopuštenih naprezanja za neke od češće upotrebljavanih metalnih materijala u elementima tehničkih konstrukcija u ovisnosti od načina djelovanja opterećenja (mirno, istosmjerno promjenjivo ili izmjenično promjenjivo) dana su u tablici u poglavlju E.

Autor: Prof.dr.sc.Zdravko Vnučec

 

nazad na naslovnicu
nazad na sadržaj