PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA "NAUKA O ČVRSTOĆI", ČVRSTOĆA P203

Na usmenom ispitu zadaju se 4 do 5 pitanja iz gradiva obrađenog na predavanju. Na svako pitanje treba odgovoriti sa svim potrebnim skicama i izvesti ili napisati potrebne izraze. U slučaju da na pismenom dijelu ispita nije rješavan neki od zadataka, na usmenom se dijelu ispita prvo treba riješiti zadatak iz tog područja.

1. Izvod ovisnosti između konstanti elastičnosti materijala , i , uz skice Mohrovih kružnica naprezanja i deformacija.
2. Izvod Hookeovog zakon za ravninsko stanje naprezanja.
3. Hookeov zakon za prostorno stanje naprezanja, Mohrova kružnica naprezanja.
4. Objasniti pojavu i iznos toplinskih naprezanja u štapu.
5. Objasniti pojam koncentracije naprezanja, uz primjere.
6. Objasnite St'Venantov princip i metodu superpozicije za rješavanje problema u čvrstoći elemenata konstrukcija.
7. Proračun na čvrstoću i proračun na krutost štapa kružnog poprečnog presjeka opterećenog na uvijanje.
8. Skicirati raspodjelu normalnih naprezanja i smičnih naprezanja po visini poprečnog presjeka konzolnog nosača opterećenog na savijanje, na 2 do 3 zadana poprečna presjeka.
9. Objasniti trajektorije glavnih naprezanja, uz skicu primjera savijanja nosača.
10. Izvod diferencijalne jednadžbe elastične linije kod savijanja nosača.
11. Objasniti metodu analogne grede i rubne uvjete kod određivanja deformacija greda kod savijanja, te pokazati primjenu metode na primjerima ravnih nosača.
12. Naprezanje, pomaci i neutralna os presjeka kod kosog savijanja štapa.
13. Naprezanje pri savijanju debelog zakrivljenog štapa, skica raspodjele normalnih naprezanja po visini poprečnog presjeka.
14. Izvod ekvivalentnog naprezanja za teorije čvrstoće , , i HMH.
15. Prikaz teorija čvrstoće , , i HMH u - dijagramu, uz skicu primjene na elementima konstrukcija u tehničkoj praksi.
16. Proračun štapa kružnog poprečnog presjeka opterećenog na savijanje, na uvijanje i osnom silom, izrazi za i prema teorijama čvrstoće i HMH.
17. Skicirati osnovne načine učvršćenja štapa opterećenog na izvijanje, te napisati izraze za duljinu izvijanja i za Eulerovu kritičnu silu kod izvijanja štapa u linearno-elastičnom području.
18. Izvijanje štapa u plastičnom području, Tetmajerov izraz za kritično naprezanje.
19. Skicirati i objasniti dijagram kod izvijanja štapa, uz oznake vrijednosti na dijagramu za štap od čelika.
20. – postupak proračuna izvijanja štapa.

nazad na popis pitanja