Studentski projekt

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA

-digitalni udžbenik-


Kratak opis

  Obuhvaća različite primjere koji se odnose na tehnologičnost pojedinih detalja na zavarenim konstrukcijama (posudama pod tlakom, mostovima, nosačima, vozilima, ...).

  Obuhvaća analize konstrukcijskog oblikovanja zavarenih spojeva na konstrukcijama, izbor odgovarajućeg postupaka zavarivanja, glavnih parametara zavarivanja, izbor optimalnog žlijeba za zavarivanje, izbor tehnologije pripreme žlijeba za zavarivanje, tehnologije zavarivanja i kontrole kvalitete zavarenih spojeva, troškova zavarivanja (el. struja, dodatni materijal, osobni dohodak, stroj), i dr.

Ciljevi

  Objedinjavanje praktičnih iskustava i znanja iz literature pomoću računala, čime bi se ubrzale analize tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. To razvija osjećaj za “pravo” rješenje kod studenata i inženjera u praksi (jeftino, brzo, pouzdano, ...).
Svrha   Zašto je projekt koristan?

  Ovo područje nije dovoljno pokriveno literaturom (ili pak nije lako dostupna) koja bi pomogla mlađim ljudima (studentima, inženjerima) da na relativno lak način nauče nešto više o tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. Budući da je tehnologičnost uvijek vezana uz novce (ona uključuje i rentabilnost, što znači veći ili manji trošak u proizvodnji), smatramo ovo vrlo bitnim pitanjem..

  Netko na kraju ipak mora dati značajniji doprinos kod iskazivanja analiza tehnologičnosti kod zavarenih konstrukcija u digitalnoj formi. Logično je da to bude netko tko ima interes da se to riješi i da pozna problem. Dobar dio informacija su iskustvena, pa je put do njih malo teži (rad u pogonu, razgovori-interview sa inženjerima u pogonu i u tehnološkim odjelima, ...).

Korisnici   Studenti dodiplomskog i poslijediplomskog studija tehničkih fakulteta koji se susreću sa problematikom spajanja materijala zavarivanjem, posebno analizama tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. Informacije prikupljene i stavljene na raspolaganje širem krugu korisnika bi koristile i za usavršavanje mlađih stručnjaka iz prakse i svih koji se susreću sa problematikom zavarivanja.
Predviđene aktivnosti   Sistematizacija iskustava i znanja (dostupna literatura, iskustva stručnjaka iz prakse) o analizama tehnologičnosti zavarenih konstrukcija.

  Prilagodba postojeće baze podataka domaćih i stranih dostupnih časopisa (biblioteka strojarskog fakulteta, vlastita biblioteka, ...) koji tretiraju probleme spajanja materijala zavarivanjem, te probleme tehnologičnosti zavarenih konstrukcija).

  Izrada programa za analize tehnologičnosti (smanjenje mase zavarene konstrukcije, troškovi zavarivanja za različite postupke zavarivanja, optimalizacija izbora parametara zavarivanja - PWPS/PQR/WPS procedure, analiza utjecaja tolerancija žlijeba za zavarivanje na troškove, rentabilnost nove opreme za zavarivanje, optimalizacija tehnologije pripreme i oblika žlijeba za zavarivanje, optimalizacija slijeda proizvodnih i kontrolnih operacija, proračun detalja zavarene konstrukcije, pouzdanost, ...).

  Izrada baze konstrukcijski ispravno oblikovanih detalja značajnijih segmenata na zavarenih konstrukcijama.

  Multimedijalna komponenta (digitalizacija značajnijih segmenata na zavarenim konstrukcijama).

Povratak na početnu stranicu.