TEHNOLOGIČNOST ZAVARENIH KONSTRUKCIJA

Tehnologčnost je komparativno svojstvo proizvoda. Zavarene spojeve na konstrukcijama karakteriziraju razna svojstva ili pokazatelji kao što su: čvrstoća, krutost. trajnost, pouzdanost, cijena izrade, tehnologičnost i dr.

Definicije i pristupi tehnologičnosti

Tehnologično rješenje je ono, koje osigurava ispravno funkcioniranje proizvoda s traženom razinom pouzdanosti, u predviđenom vijeku eksploatacije, a uz najmanje troškove, najmanji utrošak materijala, najmanji utrošak energije i uz najmanje zagađivanje biološke okoline.

Termin tehnologičnost je izveden iz ruskog jezika od istovjetne riječi tehnologičnost. U drugim jezicima nema odgovarajuća riječ. Tako napr. u engleskom jeziku je odgovarajući termin "cost effective design" (ekonomično oblikovanje).

Tehnologičnost je komparativno svojstvo

Apsolutno iskazivanje tehnologičnosti se ne vrši nego se vrši usporedba različitih mogućih rješenja - izvedbi jednog proizvoda (elementa ili sistema). U svim rješenjima mora biti zadovoljena zahtijevana pouzdanost (razina pouzdanosti, klasa, kvaliteta, svojstva, karakteristike), a ono rješenje koje je najekonomičnije bit će izabrano kao najtehnologičnije, odnosno tehnplogično rješenje. Zato se analiza tehnologičnosti provodi analizom različitih alternativnih rješenja, koja sva moraju dati dovoljnu pouzdanost. Kriterij izbora tehnologičnog rješenja bit će minimum troškova.

 Povratak na početnu stranicu.