Što su zavarene konstrukcije?

Zavarene konstrukcije nazivaju se one konstrukcije kod kojih je primjenjena tehnologija zavarivanja za spajanje elemenata konstrukcije (pozicija, podsklopova, sklopova). Zbog problema mogućeg slabljenja na mjestu zavarenog spoja, obično se kaže da je najbolja zavarena konstrukcija ona konstrukcija na kojoj ima najmanje zavarenih spojeva. No, zavarivanje je neizbježna i nužna tehnologija spajanja kod velikog broja konstrukcija. Bilo da su to konstrukcije za prijevoz ljudi i robe (cestovna i tračnička vozila, brodovi), zavarene konstrukcije - posude pod tlakom za smještaj i transport više ili manje agresivnih medija i dr., sigurnost za ljude, čovjekovu okolinu i materijalna dobra uvijek se mora staviti u prvi plan. No, i pored toga smo svjedoci velikog broja otkaza zavarenih konstrukcija koji su prouzročili gubitke ljudskih života, velika onečišćenja čovjekove okoline i materijalne gubitke. Tako je u svijetu posebno nepovoljna bila 1984. godina:

Opseg zavarivanja samo na jednom objektu može biti velik. Na primjeru jednog broda tankera nosivosti 82 000 t izgrađenog u našem brodogradilištu zavaruje se 261.6 km kutnih spojeva i 11.6 km sučeonih spojeva. Na postrojenjima velikih termoelektrana ili na nuklearnim elektranama, rafinerijama nafte ima po 10000 do 100000 zavarenih spojeva cijevi pod tlakom. Dovoljno je da samo jedan zavar otkaže (lom, pukotina, poroznost, propuštanje...), pa da dođe do skupog zastoja ili u nepovoljnijem slučaju do katastrofalnog oštećenja s teškim posljedicama za ljude, imovinu i biološku okolinu. Primjer je lom primarnog cjevovoda nuklearne elektrane na mjestu zavarenog spoja. Budući da zavareni spoj može biti najslabije mjesto u konstrukciji, on je najvažniji za istraživanje. "Lanac je toliko jak koliko je jaka najslabija karika lanca".

Povratak na početnu stranicu.