Termini i definicije

ZAVARIVANJE JE SPAJANJE DVAJU ILI VIŠE, ISTORODNIH ILI RAZNORODNIH MATERIJALA, TALJENJEM ILI PRITISKOM, SA ILI BEZ DODAVANJA DODATNOG MATERIJALA, NA NAČIN DA SE DOBIJE HOMOGEN ZAVARENI SPOJ.

Zavarivač je osposobljen i provjeren radnik za određeni opseg zavarivačkih radova: postupak, materijali (OM,DM), položaj zavarivanja, geometrijske oblike radnog predmeta, (uvjete zavarivanja, npr. arktik, svemir, ...).

Zavareni spoj je cjelina ostvarena zavarivanjem, koja obuhvaća dodirne dijelove zavarenih komada, a karakterizirana je međusobnim položajem zavarenih dijelova i oblikom njihovih zavarenih krajeva.

Zavarljivost je sposobnost materijala, da se pri određenim povoljnim uvjetima zavarivanja ostvari kontinuirani zavareni spoj, koji će svojstvima udovoljiti predviđenim uvjetima i vijeku eksploatacije.

Navarivanje je nanošenje dodatnog materijala na određenu površinu u cilju dobivanja sloja željenih dimenzija i svojstava.

Zona taljenja - ZT (zavar, navar, šav) je dio površine poprečnog presjeka zavarenog spoja koji je bio rastaljen. Sastoji se najčešće od mješavine OM i DM, ali ponekad samo od DM (lemljenje) ili samo od OM (zavarivanje bez DM).

Zona utjecaja topline - ZUT (prelazna zona) je onaj dio OM (uz ZT) koji se nije rastalio, ali čija su se mikrostruktura i svojstva izmjenili pod utjecajem topline zavarivanja (lemljenja ili toplinskog rezanja).

Predgrijavanje. Zagrijavanje neposredno prije zavarivanja u zoni OM gdje će se zavarivati, lemiti ili toplinski rezati. Potrebno je propisati minimalno potrebnu temperaturu predgrijavanja To s tolerancijama (To min, To max). Temperatura predgrijavanja se najčešće mora održavati sve do završetka zavarivanja.

Metalna kupka (kupka) je volumen rastaljenog metala u trenutku zavarivanja.

Prolaz je depozit (rastaljeni metal) ostvaren u jednom prolazu elektrodom kod ručnog zavarivanja ili automatom kod automatskog zavarivanja.

Sloj se sastoji od više paralelnih prolaza.

Osnovni materijal - OM je materijal koji se zavaruje, lemi ili reže.

Dodatni materijal - DM je materijal koji se dodaje u zoni taljenja pri zavarivanju, lemljenju ili nabrizgavanju.

Automatsko zavarivanje se ostvaruje opremom kod koje se operacija zavarivanja provodi bez ručnog podešavanja komandama operatora (zavarivača).

Poluautomatsko zavarivanje se ostvaruje opremom kod koje se automatski upravlja dodavanjem DM, a brzinom zavarivanja se upravlja ručno.

Kratice

DM - dodatni materijal

EP - elektrolučno zavarivanje pod praškom

EPT - elektrozavarivanje pod troskom

IIW - International Institute of Welding

KBR - Kontrola bez razaranja

MIG/MAG - elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog/aktivnog plina (Metal Inert  Gas/Metal Active Gas) taljivom metalnom ektrodom

MIZ - Međunarodni institut za zavarivanje = IWW

OM - osnovni materijal

REL - ručno elektrolučno zavarivanje

TIG - elektrolučno zavarivanje netaljivom (volfram) elektrodom u zaštiti inertnog plina              (Tungsten Inert Gas)

ZT - zona taljenja

ZUT - zona utjecaja topline

HRVATSKI

ENGLESKI

NJEMAČKI

Zavarivanje

Welding

Schweissen, das

Schweissung, die

Zavarivač

Welder

Schweisser, der

Zavarljivost

Weldability

Schweissbarkeit, die

Zavareni spoj

Welded joint Weld

Schweissverbindung, die

Schweissnaht, der

Zona utjecaja topline ZUT

Heat Affected Zone-HAZ

Wärmebeinflusste Zone- WEZ, die

Zona taljenja

Fusion Zone, Weld Metal-WM

Schweissgut, der

Osnovni materijal OM

Base metal BM

Grundwerkstoff, der

Dodatni materijal - DM

Filler Metal-FM

Zusatzwerkstoff, der

Navarivanje

Cladding, Build -up

Auftragschweissen, das

Predgrijavanje

Preheating

Vorwärmen, das

Povratak na početnu stranicu - povratak na popis pitanja iz Tehnologije zavarivanja !!