Toplinske obrade zavarenih spojeva.

Nakon zavarivanja najčešće se provode sljedeće toplinske obrade:

- smanjenje (popuštanje) zaostalih napetosti (naprezanja),

- popuštanje tvrdoće,

- normalizacija,

- rekristalizacijsko žarenje,

- gašenje,

- poboljšavanje (kaljenje + popuštanje tvrdoće),

- dehidrogenizacija, smanjivanje sadržaja difuzijskog vodika dogrijavanjem,

- difuzijsko žarenje

- kombinirane toplinske obrade.

Glavni parametri toplinske obrade zavarenih spojeva su:

· temperatura progrijavanja (Ts), ovisi o izabranoj toplinskoj obradi;

· vrijeme progrijavanja (ts), preporučuje se na osnovu izabrane temperature (npr. za popuštanje zaostalih napetorti 2,5 min/mm debljine pri 600 oC);

· brzina zagrijavanja posebno je važna u niskotemperaturnom području radi mogućih pukotina zbog prevelikog temperaturnog gradijenta (vh = 5000 / min. debljina u mm, ali mora zadovoljiti uvjet 50 < vh < 250 oC/h);

· brzina hlađenja je bitna kako od temperature toplinske obrade (značajna za toplinsku obradu), tako i u niskotemperaturnom području zbog prevelikog gradijenta temperature jer može doći do pojave pukotina (u niskotemperaturnom području              vc = 6500 / min. debljina u m, ali mora zadovoljen uvjet 50 < vh < 250 oC/h)

tii91.jpg (19559 bytes)

Glavni parametri toplinske obrade

Pri stavljanju zavarenog proizvoda u peć, temperatura peći ne bi smjela biti iznad 400 oC.

U nastavku se daju shematski prikazi pojedinih toplinskih obrada.

tii92.jpg (16919 bytes)

Toplinska obrada - popuštanje zaostalih napetosti (naprezanja)

tii93.jpg (11438 bytes)

Popuštanje tvrdoće

tii94.jpg (14985 bytes)

Normalizacija

tii95.jpg (18220 bytes)

Poboljšavanje

tii96.jpg (13134 bytes)

Gašenje

tii97.jpg (12181 bytes)

Difuzijsko žarenje

tii98.jpg (19220 bytes)

Kombinirana (višekratna) toplinska obrada

Povratak na početnu stranicu - povratak na popis pitanja iz Tehnologije zavarivanja !!