Veza AZT = f (q/v), bi = f (q/v), li = f (q/v)

tii99.jpg (48408 bytes)

Duljina izvlačenja prolaza (gusjenice) iz elektrode standardne duljine određuje se na sljedeći način:

Iz gornje jednadžbe jasno se sagledava obrnuto proporcionalna povezanost duljine izvlačenja i unešene energije.Povezanost površine zone taljenja i unešene energije može se pokazati sljedećim pristupom: Količina topline potrebna da se 1 gram metala zagrije od početne temperature To do temperature taljenja Tt, da se rastali, te da temparatura rastaljenog materijala dosegne temperaturu T1:

Za cijelu masu materijala potrebna je količina topline Q1:

Poznata je relacija za izračunavanje stupnja iskorištenja energije za taljenje:

Odnosno, jednadžba koja pokazuje povezanost površine zone taljenja i unešene energije:

Povezanost širine zone taljenja (zavara) može se sagledati iz pojednostavljenih rješenja proizašlih iz Fourijer-ove diferencijalne jednadžbe vođenja topline. Za dvodimenzijski model vođenja topline vrijedi sljedeća formula:

dok za trodimenzijsko vođenje topline formula:

Iz navedenih formula može se sagledati proporcionalna veza širine zavara (zone taljenja) i unešene energije.

Kvalitativna ocjena povezanosti:

Veća unešene energija ® širi zavar, veća površina zone taljenja, manja duljina izvlačenja.

ili

Manja unešene energija ® uži zavar, manja površina zone taljenja, veća duljina izvlačenja.

Širina zone utjecaja topline za 2D model:

Širina zone utjecaja topline za 3D model:

Povratak na početnu stranicu - povratak na popis pitanja iz Tehnologije zavarivanja !!