Zahtjevi koje mora zadovoljiti izvor energije za zavarivanje taljenjem. Izvor mora:

1. Djelovati lokalno na određenu površinu ili volumen radnog komada, koji se zavaruje.

2. Snaga izvora P[ W] mora biti dovoljna da lokalno zagrije određenu zonu do zahtijevane temperature, te da kompenzira toplinske gubitke odvođenja topline u okolni hladni materijal i gubitke konvekcijom i radijacijom u okolinu.

3. Gustoća toka energije na površinu zavarivanog predmeta q2 mora prekoračiti određenu vrijednost ovisno o obliku, dimenzijama i fizikalnim svojstvima predmeta, koji se zavaruje, da bi došlo do taljenja odnosno zavarivanja.

Prema obliku energije koja se koristi za zavarivanje izvore energije može se podijeliti na:

1. električne,

2. kemijske,

3. mehaničke,

4. difuzijske i

5. optičke.

Sam oblik korištene energije nije bitan za dovođenje materijala u stanje za zavarivanje, već gustoća toka energije. Kod zavarivanja dolazi do pretvorbe energije iz jednog oblika u drugi.

Prema gustoći toka energije na mjestu zavarivanja, izvore može se podijeliti na izvore s:

1. Visokom gustoćom, koji tale i isparavaju materijal (više od 102 do 104 )

2. Normalnom gustoćom, koji tale materijal (10-1 do 102 ) odnosno ostvaruju zavareni spoj taljenjem.

3. Niskom gustoćom, koji dovode materijal u zagrijano stanje kada je difuzija olakšana, ali ne tale materijal                              (ispod 10-1).

Vrste koncentriranih izvora energije - obzirom na fizikalni karakter izvora:

1. Mlaz vrućih plinova: plinski plamen i mlaz plazme. Izmjena energije s površinom zagrijavanog tijela vrši se uglavnom konvekcijom.

2. Električni luk između vanjske elektrode (taljive ili netaljive) i zagrijavanog područja (kruga grijanja) na površini zagrijavanog tijela. Energija se prenosi na predmet direktno udarom elektrona (pretvorbom kinetičke energije u toplinsku), konvekcijom i radijacijom topline iz električnog luka, te prijenosom topline kapljicama materijala.

3. Tok nabijenih čestica ubrzanih u električnom polju: mlaz elektrona ili iona u vakuumu. Energija se generira udarom čestica u tijelo.

4. Tokovi zračenja - optički izvori: sunčano zračenje, laser (snop zračenja optičkog kvantnog generatora), zračenje tijela visoke temperature i drugi.

5. Električna struja na kontaktnim površinama uzrokuje zagrijavanje tih površina kod elektrootpornog zagrijavanja, a ista pojava se javlja i pri prolazu inducirane struje visoke frekvencije kod VF zavarivanja, te prolaskom struje kroz rastaljenu trosku kod EPT zavarivanja. U svim ovim slučajevima stvara se Jouleova toplina ili na kontaktnim površinama zbog povećanog električnog otpora ili prolazom struje kroz određen volumen, koji ima električni otpor.

Q = J

R = r , W ; R ovisi o temperaturi pa se može pisati:

Rt = Ro (1+ a T), W ; otpor pri temperaturi T

a … temperaturni koeficijent električnog otpora, oC-1

ldužina vodiča, mm

                  Apresjek vodiča, mm2

Povratak na početnu stranicu - povratak na popis pitanja iz Tehnologije zavarivanja !!