FAZE NASTAJANJA I KORIŠTENJA PROIZVODA

111.jpg (196636 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice:
Rz  Zahtjevana pouzdanost
Rp Projektirana pouzdanost
Ri Izvedena pouzdanost
Rt Trenutna pouzdanost
ML Mehanika loma
Z Zavareni spoj
KUI Kontrola u izradi
KUE Kontrola u eksploataciji
ZK Zavarena konstrukcija

Povratak na početnu stranicu - povratak na popis pitanja iz Zavarivanja I !!