Kombinirane konstrukcije

Na zavarenim konstrukcijama često se vide različiti detalji dobiveni primjenom ostalih strojarskoh tehnologija (lijevanje, oblikovanje metala deformiranjem, obrada odvajanjem čestica, ...). No, važno znati da se pojedini detalji strojarske konstrukcije mogu izraditi na različite načine i primjenom jedne ili više tehnologija. Tako se ne govori samo o napr. zavarenoj konstrukciji, već o kombiniranoj konstrukciji, tj. konstrukciji dobivenoj kroz primjenu nekoliko strojarskih tehnologija. Koja će varijanta biti primjenjena, ovisi o onalizi tehnologičnosti, tj. ona koja je uz zahtjevanu pouzdanost (za ljude, čovjekovu okolinu i materijalna dobra) ujedno i najjeftinija.

zi1.jpg (51668 bytes)

Povratak na početnu stranicu - povratak na popis pitanja iz Zavarivanja I !!