ZAVARIVANJE I

A. Tehnologičnost zavarenih proizvoda

 1. Definicija. Faze nastajanja proizvoda i korištenje proizvoda te parcijalno razmatranje tehnologičnosti.
 2. Glavni troškovi kod ručnog elektrolučnog zavarivanja: elektrode, električna energija, plaća zavarivača, troškovi uređaja. Koeficijent taljenja, intermitencija. Mjerenja smanjenja troškova zavarivanja. Excell-file za proračun troškova zavarivanja.
 3. Procjena različitih normativa i veličina: mase depozita, mase elektroda, vrijeme zavarivanja, broj zavarivača, snaga električnog priključka.
 4. Utjecaj tolerancije oblika žlijeba na tehnologičnost. Utjecaj izbora oblika žlijeba i radioničke tehnologije na troškove. (PDF - file)
 5. Olakšanje težine proizvoda primjenom termičkog rezanja. Izbor profila za različite slučajeve opterećenja. (PDF - file)
 6. Dinamička nosivost zavarenih spojeva i poboljšanje dinamičke nosivosti. (PDF - file)
 7. Statički proračun kutnih zavarenih spojeva. Pretpostavke. Primjeri.(PDF - file)
 8. Kombinirane konstrukcije. Kraći osvrt sa nekoliko praktičnih primjera.

   

  B. Otkazi, pouzdanost i klase zavarenih spojeva i proizvoda

 1. Pouzdanost R(t)=f(D p,D s,D g). Utjecaj proizvodnih, strukturnih geometrijskih grešaka na pouzdanost. Dodatni nepovoljni utjecaj grašaka na pouzdanost konstrukcije greške. Uvjeti eksploatacije (temp. naprezanja, medij), zaostale napetosti.
 2. Karakterizacija grešaka uslijed zavarivanja (PDF - file). Plošne i volumenske greške (PDF - file). Kontinuiranost grešaka, blizina grešaka istovremena prisutnost različitih vrsta grešaka i dodatnih utjecaja. Kritična veličina greške prema mehanici loma. Mehanika loma. Modeliranje otkaza i parametri mehanike loma. Karakterizacija materijala: KIC, JIC, CTOD, da/dn/, da/dt. Metode otkrivanja grešaka i određivanje nominalnih dimenzija grešaka.
 3. Mogući otkaz zavarenih proizvoda. Koje možemo obuhvatiti proračunom, a koje ne. Kako tada osiguravamo pouzdanost?(PDF - file)
 4. Vrste oštećenja: termička, mehanička, korozijska i radijacijska.
 5. Model "čvrstoća - naprezanje" za izračunavanje pouzdanosti zavarenih spojeva. Pouzdanost za jedan otkaz (prosječna i minimalna). Pouzdanost za više otkaza: grafički prikaz i analitički izrazi. Indeksi pouzdanosti.
 6. Koeficijent slabljenja zavara. Slabljenje zavara (probabilistička definicija). Faktor sigurnosti.
 7. Klasifikacija zavarenih spojeva i zavarenih proizvoda. (PDF - file)
 8. "Case studies". Slučajevi oštećenja, tumačenje na primjerima iz prakse.
 9. Algoritam određivanja pouzdanosti (klase). (PDF - file)

C. Metalurgija zavarivanja

 1. Zavarivanje nelegiranih čelika.
 2. Zavarivanje niskolegiranih (Cr-Mo) čelika otpornih na puzanje.
 3. Zavarivanje finozrnatih čelika.
 4. Zavarivanje martenzitnih visokolegiranih čelika. (PDF - file)
 5. Zavarivanje feritnih visokolegiranih čelika. (PDF - file)
 6. Zavarivanje austenitnih visokolegiranih čelika. (PDF - file)
 7. Zavarivanje raznorodnih materijala. Primjeri zavarivanja uz primjenu Schaffler-ovog dijagrama. (PDF - file)
 8. Zavarivanje Al i Al legura. (PDF - file)
 9. Zavarivanje Cu i Cu legura.
 10. Zavarivanje Mg i Mg legura.
 11. Zavarivanje Ti i Ti legura. (PDF - file)
 12. Zavarivanje Ni i Ni legura.
 13. Sivi lijev. Reparaturno zavarivanje sivog lijeva.
 14. Zavarivanje plastičnih masa. (PDF - file)
 15. Zavarivanje keramičkih materijala

D. Naprave, mehanizacija i automatizacija zavarivanja (PDF - file)

 1. Naprave za zavarivanje: podjela, primjena
 2. Osiguranje kupke kod zavarivanja.
 3. Okretaljke.
 4. Okretni stolovi
 5. Orbitalna naprava.
 6. Nosači uređaja za zavarivanje.
 7. Pozicioneri.
 8. Stezne naprave.
 9. Specijalne naprave (napr. za točkasto zavarivanje).
 10. Naprave za zaštitu na radu (ventilacija, platforme, skupljanje praha).
 11. Roboti za zavarivanje:

             a ) Definicija i osnovne karakteristike robota i manipulatora. Testiranje robota.

             b) Definicije manipulacionog i radnog prostora.

             c) Što je manipulativnost (redundancija), slobode gibanja, mehanizmi robota (manipultora).

             d) Prednosti i nedostaci robota. Efektivnost robota. Kako se povećava?

             e) Senzori: vrste, princip djelovanja, korištenje. Praćenje linije zavara.

             f) Programiranje rada robota, režim zavarivanja i rada perifernih jedinica.

 1. Primjena numerički upravljanih strojeva u zavarivanju. Osnovni princip rada numerički upravljanih strojeva za plinsko rezanje.
 2. Fleksibilni tehnološki sistemi (FST) - princip rada, sastavni dijelovi, namjena.
 3. CIM koncept proizvodnje dijelova tehnologijom plinskog rezanja i/ili zavarivanja - skica, objašnjenje.
 4.  

  Nositelj kolegija:

  Dr.sc. Ivan Samardžić, izv. prof.