23.06.2020.

Natječaj naslovno zvanje


Kategorija: Općenito
Objavio: Stjepan Lončar


Natječaj za izbor jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo (znanstvena grana proizvodno strojarstvo) na Zavodu za proizvodno strojarstvo.
 

Impressum

Poveznice