Raspored: Preddiplomski izvanredni studij 2019/20. semestar I.
početak 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
kraj 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:30 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
petak 11.10.19. Tehnički strani jezik I
G7 (Gundulićeva 20A),102
subota 12.10.19. Tehnički strani jezik I Ručak Tehnički strani jezik I
G7 (Gundulićeva 20A),102 G7 (Gundulićeva 20A),102
petak 18.10.19.   Tehničko crtanje i računalna grafika
102,302 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 19.10.19. Tehničko crtanje i računalna grafika Ručak Tehničko crtanje i računalna grafika        
102,302 (Trg I. B. Mažuranić 2) 102,302 (Trg I. B. Mažuranić 2)  
petak 25.10.19. Tehničko crtanje i računalna grafika
        102,302 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 26.10.19. Tehničko crtanje i računalna grafika Ručak Tehničko crtanje i računalna grafika  
102,302 (Trg I. B. Mažuranić 2) 102,302 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 08.11.19. Tehničko crtanje i računalna grafika
        102,302 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 09.11.19. Tehničko crtanje i računalna grafika Ručak Tehničko crtanje i računalna grafika
102,302 (Trg I. B. Mažuranić 2) 102,302 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 15.11.19. Tehničko crtanje i računalna grafika
102,302 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 16.11.19. Matematika I Ručak Matematika I        
G111 (Gundulićeva 20A) G111 (Gundulićeva 20A)        
petak 22.11.19. Matematika I
G111 (Gundulićeva 20A)
subota 23.11.19. Matematika I Ručak Matematika I      
G111 (Gundulićeva 20A) G111 (Gundulićeva 20A)        
petak 29.11.19. Matematika I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 30.11.19. Matematika I Ručak Matematika I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2) 102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 06.12.19. Matematika I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 07.12.19. Matematika I Ručak Mehanika I      
102 (Trg I. B. Mažuranić 2) 102 (Trg I. B. Mažuranić 2)      
petak 13.12.19. Mehanika I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 14.12.19. Mehanika I Ručak Mehanika I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2) 102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 20.12.19. Mehanika I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 21.12.19. Mehanika I Ručak Mehanika I        
102 (Trg I. B. Mažuranić 2) 102 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 10.01.20. Mehanika I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 11.01.20. Mehanika I Ručak Mehanika I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2) 102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 17.01.20. Materijali I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 18.01.20. Materijali I Ručak Materijali I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2) 102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 24.01.20. Materijali I
102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 25.01.20. Materijali I Ručak Materijali I  
102 (Trg I. B. Mažuranić 2) 102 (Trg I. B. Mažuranić 2)
početak 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
kraj 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:30 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
10:21 02.10.19.