Raspored: Preddiplomski izvanredni studij 2019/20. semestar II.
 
početak 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
kraj 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:30 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
petak 28.02.20. Matematika II
102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 29.02.20. Matematika II Ručak Matematika II        
102(Trg I. B. Mažuranić 2)   102(Trg I. B. Mažuranić 2)  
petak 06.03.20. Matematika II
102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 07.03.20. Matematika II Ručak Matematika II
102(Trg I. B. Mažuranić 2)   102(Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 13.03.20. Matematika II
102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 14.03.20. Matematika II Ručak Matematika II        
102(Trg I. B. Mažuranić 2)   102(Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 20.03.20. Matematika II
102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 21.03.20. Ispitivanje i svojstva materijala       Ručak Ispitivanje i svojstva materijala              
102(Trg I. B. Mažuranić 2)   102(Trg I. B. Mažuranić 2)  
petak 27.03.20. Ispitivanje i svojstva materijala      
102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 28.03.20. Ispitivanje i svojstva materijala       Ručak Ispitivanje i svojstva materijala      
102(Trg I. B. Mažuranić 2) 102(Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 03.04.20. Mehanika II
        102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 04.04.20. Mehanika II Ručak Mehanika II
102(Trg I. B. Mažuranić 2)   102(Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 17.04.20. Mehanika II
        102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 18.04.20. Mehanika II Ručak Mehanika II
102(Trg I. B. Mažuranić 2)   102(Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 24.04.20. Mehanika II
102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 25.04.20. Mehanika II Ručak Mehanika II
102(Trg I. B. Mažuranić 2)   102(Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 08.05.20. Mehanika II
102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 09.05.20. Primjena računala u pripremi i proizvodnji Ručak Primjena računala u pripremi i proizvodnji
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)    G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)
petak 15.05.20. Primjena računala u pripremi i proizvodnji
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)
subota 16.05.20. Primjena računala u pripremi i proizvodnji Ručak Primjena računala u pripremi i proizvodnji
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)    G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)
petak 22.05.20. Primjena računala u pripremi i proizvodnji
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)
subota 23.05.20. Primjena računala u pripremi i proizvodnji Ručak Primjena računala u pripremi i proizvodnji  
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)    G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)  
petak 05.06.20. Elektrotehnika
102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 06.06.20. Elektrotehnika Ručak Elektrotehnika
102(Trg I. B. Mažuranić 2)   102(Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 19.06.20.                             Tehnički strani jezik II 
                             G111 (Gundulićeva 20A)
subota 20.06.20. Tehnički strani jezik II  Ručak Tehnički strani jezik II 
 G111 (Gundulićeva 20A)    G111 (Gundulićeva 20A)
petak 26.06.20.
subota 27.06.20.
 
petak 03.07.20. Elektrotehnika            
102(Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 04.07.20. Elektrotehnika             Ručak Elektrotehnika            
102(Trg I. B. Mažuranić 2)   102(Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 10.07.20. Elektrotehnika
102(Trg I. B. Mažuranić 2)
početak 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
kraj 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:30 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
   
Autor: mr.sc.M.Čičak 25.2.2020 9:24