Raspored: Preddiplomski izvanredni studij 2019/20. semestar III.
početak 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
kraj 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:30 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
petak 11.10.19.             Matematika III
            G111 (Gundulićeva 20A)
subota 12.10.19. Matematika III Ručak Matematika III
G111 (Gundulićeva 20A) G111 (Gundulićeva 20A)
petak 18.10.19. Matematika III
G111 (Gundulićeva 20A)
subota 19.10.19. Matematika III Ručak Matematika III      
G111 (Gundulićeva 20A) G111 (Gundulićeva 20A)  
petak 25.10.19. Matematika III  
G111 (Gundulićeva 20A)  
subota 26.10.19. Proizvodni postupci I Ručak Proizvodni postupci I  
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 08.11.19. Proizvodni postupci I
        101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 09.11.19. Proizvodni postupci I Ručak Proizvodni postupci I      
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 15.11.19. Proizvodni postupci I
        101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 16.11.19. Proizvodni postupci I Ručak Proizvodni postupci I
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 22.11.19. Proizvodni postupci I
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 23.11.19. Proizvodni postupci I Ručak Čvrstoća        
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 29.11.19. Čvrstoća
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 30.11.19. Čvrstoća Ručak Čvrstoća      
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)      
petak 06.12.19. Čvrstoća
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 07.12.19. Čvrstoća Ručak Čvrstoća      
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)      
petak 13.12.19. Materijali II
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 14.12.19. Materijali II Ručak Materijali II      
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)      
petak 20.12.19. Materijali II
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 21.12.19. Materijali II Ručak Materijali II            
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)            
petak 10.01.20. Materijali II
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 11.01.20. Elementi konstrukcija I Ručak Elementi konstrukcija I        
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 17.01.20. Elementi konstrukcija I
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 18.01.20. Elementi konstrukcija I Ručak Elementi konstrukcija I
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 24.01.20. Elementi konstrukcija I
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 25.01.20. Elementi konstrukcija I Ručak Elementi konstrukcija I      
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)      
petak 31.01.20. Tehnički strani jezik III
G111 (Gundulićeva 20A)
subota 01.02.20. Tehnički strani jezik III Ručak Tehnički strani jezik III  
G111 (Gundulićeva 20A) G111 (Gundulićeva 20A)
početak 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
kraj 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:30 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
10:21 02.10.19.