Raspored: Preddiplomski izvanredni studij 2019/20. semestar IV.
početak 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
kraj 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:30 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
petak 28.02.20. Proizvodni postupci II
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 29.02.20. Proizvodni postupci II Ručak Proizvodni postupci II
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 06.03.20. Proizvodni postupci II
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 07.03.20. Proizvodni postupci II Ručak Proizvodni postupci II  
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)   101 (Trg I. B. Mažuranić 2)  
petak 13.03.20. Proizvodni postupci II
  101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 14.03.20. Proizvodni postupci II Ručak Proizvodni postupci II      
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 20.03.20. Proizvodni postupci II
        101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 21.03.20. Elementi konstrukcija II Ručak Elementi konstrukcija II        
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 27.03.20. Elementi konstrukcija II
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 28.03.20. Elementi konstrukcija II Ručak Elementi konstrukcija II      
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 03.04.20. Elementi konstrukcija II
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 04.04.20. Elementi konstrukcija II       Ručak Održavanje
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)          G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)
petak 17.04.20. Održavanje
         G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)
subota 18.04.20. Održavanje Ručak Održavanje        
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)    G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)        
petak 24.04.20. Održavanje
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)
subota 25.04.20. Održavanje       Ručak Termodinamika        
G111,G10(Gundulićeva 20A)        G111  (Gundulićeva 20A)        
petak 08.05.20. Termodinamika
 G111  (Gundulićeva 20A)
subota 09.05.20. Termodinamika Ručak Termodinamika      
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)      
petak 15.05.20. Termodinamika
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 16.05.20. Termodinamika Ručak Termodinamika        
101 (Trg I. B. Mažuranić 2) 101 (Trg I. B. Mažuranić 2)      
petak 22.05.20. Termodinamika
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 23.05.20. Termodinamika Ručak Termodinamika        
101 (Trg I. B. Mažuranić 2)   101 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
početak 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
kraj 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:30 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
 
mr.sc.M.Čičak 25.2.2020 9:24