Raspored: Preddiplomski izvanredni studij 2019/20. semestar VI.
početak 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
kraj 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:30 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
petak 28.02.20. Programiranje CNC strojeva i robota
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)
subota 29.02.20. Programiranje CNC strojeva i robota Ručak Programiranje CNC strojeva i robota
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)    G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)
petak 06.03.20. Programiranje CNC strojeva i robota
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)
subota 07.03.20. Programiranje CNC strojeva i robota Ručak Programiranje CNC strojeva i robota        
 G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)    G111,G10, G113 (Gundulićeva 20A)  
petak 13.03.20. Programiranje CNC strojeva i robota
G111,G10 (Gundulićeva 20A)  
subota 14.03.20. Teorija i tehnika mjerenja Ručak Teorija i tehnika mjerenja  
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)   201 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 20.03.20.   Teorija i tehnika mjerenja
  201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 21.03.20. Teorija i tehnika mjerenja Ručak Teorija i tehnika mjerenja
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)   201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 27.03.20. Alati i naprave            
  201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 28.03.20. Alati i naprave Ručak Alati i naprave        
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)   201 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 03.04.20. Alati i naprave
        201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 04.04.20. Alati i naprave Ručak Priprema i upravljanje proizvodnjom
201 (Trg I. B. Mažuranić 2) 201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 17.04.20. Priprema i upravljanje proizvodnjom
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 18.04.20. Priprema i upravljanje proizvodnjom Ručak Priprema i upravljanje proizvodnjom        
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)   201 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 24.04.20. Priprema i upravljanje proizvodnjom
        201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 25.04.20. Priprema i upravljanje proizvodnjom Ručak Priprema i upravljanje proizvodnjom
201 (Trg I. B. Mažuranić 2) 201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 08.05.20. Priprema i upravljanje proizvodnjom
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 09.05.20. Priprema i upravljanje proizvodnjom Ručak Priprema i upravljanje proizvodnjom
201 (Trg I. B. Mažuranić 2) 201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
petak 15.05.20. Toplinska obrada
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 16.05.20. Toplinska obrada Ručak Toplinska obrada        
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)   201 (Trg I. B. Mažuranić 2)        
petak 22.05.20. Toplinska obrada
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
subota 23.05.20. Toplinska obrada Ručak Toplinska obrada        
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)   201 (Trg I. B. Mažuranić 2)  
petak 29.05.20. Toplinska obrada
201 (Trg I. B. Mažuranić 2)
početak 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:25 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
kraj 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 13:30 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
mr.sc.M.Čičak 25.2.2020 9:24